Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n ryhmäpuhe pääministerin ilmoituksessa lainsäädännön valmistelusta

Ajankohtaista 14:43

skinnari-vpj-kuvake-pieni

Arvoisa puhemies,

Suomi tunnetaan maailmalla laadusta. Tämä koskee myös lainsäädäntöämme. Hyvän lainsäädännön takana taas on aina laadukas lainvalmistelutyö.

Finland är känt i världen för kvalitet. Detta gäller också vår lagstiftning. Bakom en god lagstiftning finns alttid ett kvalitativt förberedande arbete.

Lainsäädäntötyössä on kyse hyvän hallinnon periaatteiden noudattamisesta. Kansalaisten pitää voida luottaa, että lainvalmistelu toimii laadukkaasti kaikkien kansalaisten parhaaksi. Perustuslakivaliokunta on joutunut muistuttamaan toistuvasti lausunnoissaan hallitusta hyvän valmistelun merkityksestä ja eduskuntaan tuotujen lakiesitysten laadusta.

Arvoisa puhemies,

Tällä hetkellä hallituksen prosessi ei toimi. Lainvalmistelu kaatuu hallituksen sisäisiin riitoihin, törmää perustuslakiin tai luonnokset joudutaan vetämään toteuttamiskelvottomina jossain vaiheessa pois.

Lainsäädännön arviointineuvosto on useasta lakiesityksestä todennut, että niiden vaikutusarviot ovat ylimalkaisia tai heikosti perusteltuja. Oikeuskansleri on harvinaislaatuisessa ulostulossaan kertonut, että hänen kannanottojaan lakiesitysten perustuslain mukaisuudesta on lakien valmistelussa sivuutettu.

Lainvalmistelun ongelmat eivät tietenkään ole uusi asia. Mutta tämän hallituksen aikana asiat ovat menneet nopeasti huonompaan suuntaan.

Arvoisa puhemies,

Hallitusohjelman tavoitteet tai toteutus eivät voi loukata perustuslakia ja perusoikeuksia. Poliittista ohjausta pitää olla, mutta sen pitää olla oikea-aikaista ja oikeassa suhteessa. Liian usein hallitus on linjannut poliittisen tavoitteen paneutumatta kunnolla siihen miten tavoitteeseen lainsäädännöin keinoin päästään. Kiireiset aikataulut eivät voi olla peruste tinkiä oikeusvaltion keskeisten periaatteiden noudattamisesta.

Hyvään lainsäädäntövalmisteluun kuuluu myös, että lakiesityksen mahdollinen perustuslaillinen tulkinnanvaraisuus tulee olla kirjoitettu näkyviin esityksen perusteluissa. Valtioneuvoston jäsenten ja myöhemmässä vaiheessa eduskunnan, on tiedettävä, mitä ollaan päättämässä. Perustuslain mukaisuuden arviointia ei voi sivuuttaa kiireeseen tai poliittiseen ohjaukseen vedoten. Tällainen ei ole hyväksyttävää, eikä edusta hyvää lainvalmistelua.

Arvoisa puhemies,

Vähälle huomiolle on jäänyt huonon lainvalmistelun hinta. Mitä maksaa yksi epäonnistunut lakihanke virkamiestyönä? Entä kansalaisten luottamuksena? Mitä maksoi autokaupalle ja yhteiskunnalle hallituksen sekoilu autoveron kanssa?

Keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän yksi vaalilupaus oli keväällä 2015 ministereiden määrän vähentäminen. Lupauksesta on pidetty kiinni, mutta säästöä sillä ei ole veronmaksajille saatu, päinvastoin hinta on ollut kova. Esimerkiksi  oikeusministerin salkun puolittaminen on tosiasiassa tuonut hallintoon lisää kustannuksia – ei säästöjä.

Ilmeisesti kysymys on pääministerin ratkaisusta, jonka seurauksista ei voi syyttää yksittäistä ministeriä. Kysymys ei ole henkilöstä, vaan siitä että oikeusministeriö tarvitsee kokonaisen ministerin. Hyvän hallinnon perusteista, eli lainsäädännön valmistelun laadusta, ei tule tinkiä.

Arvoisa puhemies

Sosialidemokraatit tekevät kolme esitystä pääministerille ja valtioneuvostolle.

  1. Antakaa lainvalmistelulle sen edellyttämät resurssit. Aloittakaa nimittämällä hallitukseen kokopäiväinen oikeusministeri.
  2. Antakaa lainvalmistelulle tilaa ja säästäkää poliittinen ohjaus niihin kohtiin, joihin se kuuluu. Ministeriöissä on hyvin asiantuntevia ja päteviä ihmisiä tekemässä lainvalmistelua. Heitä ei tarvitse mikromanageroida.
  3. Antakaa lainvalmisteluprosessille se aika, mikä hyvän lainsäädännön valmisteluun kuuluu. Laatu ei ole sellainen asia, mistä voidaan tinkiä poliittisen kiireen takia.