Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n ryhmäpuhe / keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Ajankohtaista 17:22

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman lähetekeskustelussa piti SDP:n kansanedustaja Johan Kvarnström.

Muutokset puhuttaessa mahdollisia

Arvoisa puhemies, ärade talman,

Vuoteen 2035 on aikaa 13 vuotta. Se on lapsen koulu-uran verran esikoulusta toisen asteen loppuun. Jokainen vanhempi tietää, kuinka ohikiitäviä nuo vuodet ovat. Mutta vain sen verran meillä on aikaa tehdä kaikki ne ilmastotoimet, joilla Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden. Se on tehtävissä mutta aikaa ei ole hukattavissa päivääkään.

Se, että elämämme muuttuu kestäväksi ja ilmastoviisaaksi, ei tarkoita ankeutta. Ilmastokestävä arki voi olla ja sen tulee olla hyvää ja täyttä elämää kaikille. Tämä, reilu siirtymä, on meille sosialidemokraateille äärimmäisen tärkeää.

Arvoisa puhemies,

SDP:n eduskuntaryhmä tervehtii ilolla yhtä vaalikauden tärkeintä ilmastopolitiikan välinettä, keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaa,joka on annettu valtioneuvoston selontekona eduskunnalle.

Siihen on koottu toimet, joilla Suomi puolittaa taakanjakosektorin eli mm. liikenteen, maatalouden, jätehuollon päästöjä, vuoteen 2030 mennessä ja suuntaa kohti hiilineutraaliutta vuonna 2035.

Ilmastopolitiikassa meidän on oltava ennemmin vahvassa etunojassa kuin jälkijunassa. Tämä on luonnon, ihmisten ja talouden etu mutta vahvasti myös turvallisuus- ja huoltovarmuuspolitiikkaa, kun irtaudumme fossiilisen energian tuonnista ja käytöstä.

Näinä energiahintakriisin aikoina on tärkeä huomauttaa, että jo toteutettu vahva ilmastopolitiikka lieventää kustannusshokkia, jonka Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on aiheuttanut.

Arvoisa puhemies,

SDP:lle on tärkeää, että päästövähennystoimet suunnitellaan kustannustehokkaasti ja ne ovat reiluja. Ilmastopolitiikkaa tulee tehdä kansalaisten kanssa ja tuella.  

Selonteossa on erityisesti tarkasteltu toimien vaikutuksia tulonjaon ja alueellisen tasa-arvon kannalta. Tämä on erittäin tärkeää ja me sosialidemokraatit haluamme varmistaa, ettei alueellinen epätasa-arvo lisäänny ilmastotoimien myötä.

Etenkin liikkumisessa erot Suomen alueiden välillä korostuvat. Suuressa osassa Suomea yksityisautoilua tarvitaan myös jatkossa. SDP:n tavoitteena on, että liikkumiselle pyritään luomaan vähäpäästöisiä ja päästöttömiä vaihtoehtoja kaikille suomalaisille.

Fossiilittoman liikenteen tiekartta lähtee juuri tästä näkökulmasta, ilmastopolitiikkaa tehdään ennen kaikkea tuet ja kannusteet edellä ei rajoitukset.

Ärade talman,

Klimatförändringarna är mänsklighetens största hot. Vi bör fatta beslut snabbt, men dock så att besluten är genomtänkta, kostnadseffektiva och rättvisa.

Kunskapen om utsläppsminskningar, åtgärders effektivitet, den teknologiska utvecklingen och kolsänkans storlek ökar hela tiden. Det gäller att agera i brett samarbete för att alla i sin vardag ska ha möjlighet att göra hållbara val.

Vi socialdemokrater välkomnar denna plan och redogörelse och anser att Finlands klimatåtgärder ska gå i bräschen och inte komma på efterkälken.

En ny utredning från Statsrådet ger stöd för linjen att vara föregångare. Den visar att det blir betydligt dyrare också för Finland att reaktivt anpassa sig till klimatförändringarna senare i jämförelse med att agera nu.

Arvoisa puhemies,

On ilahduttavaa lukea selonteosta, että suurin osa suomalaisista asuu aktiivista ilmastotyötä tekevissä kunnissa. Kuntien ilmastotyöllä on merkittävä rooli päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa.

Valtaosa kunnissa tehtävistä toimenpiteistä vaikuttaa suoraan liikenteen, lämmityksen ja muiden sektorien päästöihin. Kuntien ilmastotyötä vauhdittamalla voidaan saavuttaa lisäisiä päästövähennyksiä sektoritoimien päälle. Kuntien velvoitteisiin liittyvä ilmastolain tarpeellinen muutos on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä.

Arvoisa puhemies,

Sosialidemokraateille on tärkeää, että ilmastotoimien kustannukset jakautuvat maksukyvyn mukaan. Tukemalla pienituloisia mahdollistamme ilmastokestävän elämäntavan kaikille tulotasosta riippumatta.

Merkittävin kotitalouksien kulutuksen hiilijalanjälkeä selittävä tekijä on tulotaso, joka vaikuttaa kulutusmenoihin. Muiden tekijöiden merkitys on sen rinnalla vähäinen. Siksi on oikein, että ne, joilla on suurimmat tulot ja suurimmat päästöt vähentävät päästöjä eniten.

Me sosialidemokraatit haluamme muistuttaa myös hiilikädenjäljen tärkeydestä. Siitä, että panostamalla teknologiaan, tutkimukseen ja innovaatioiden kaupallistamiseen voimme kasvattaa vientituloja  sekä vähentää globaaleja päästöjä myymällä osaamista ulkomaille. Vihreä siirtymä on huikea taloudellinen mahdollisuus, joka tuo toivoa ja luo työpaikkoja.

Arvoisa puhemies,

Lopuksi haluan todeta, että ilmastokeskustelun rinnalle on todella aika nostaa myös keskustelu luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä. Se on yhtä kohtalokas ongelma kuin ilmastonmuutos ja vaatii pikaisia ja tehokkaita toimia.

Meidän on tehtävä osuutemme ja kansainvälisesti vaikuttaa siihen, että lapsemme ja lapsenlapsemme saavat elää elinkelpoisella, monimuotoisella ja puhtaalla planeetalla.