Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n ryhmäpuhe ajankohtaisselontekokeskustelussa turvallisuusympäristön muutoksesta & valtioneuvoston selonteosta Suomen liittymisestä Pohjoisatlantin liittoon

Ajankohtaista 14:39

Arvoisa puhemies,

Sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä tukee valtioneuvoston esitystä. Suomen tulee hakea Naton jäsenyyttä täysimääräisin oikeuksin ja velvollisuuksin. 

Ärade talman,

Den socialdemokratiska riksdagsgruppen stöder Finlands anslutning till försvarsalliansen Nato. Efter det ryska angrepet får vi inte ta minsta lilla risk för att vi lämnas ensamma med det nuvarande aggressiva Ryssland. 

Suomen pitkäaikaisen turvallisuuspoliittisen linjan ydin on ollut taata rauha ja vakaat olot Suomelle. Samalla olemme pyrkineet edistämään konfliktien rauhanomaista ratkaisemista maailmanlaajuisesti. Suomen politiikka on ollut idealistista, mutta samalla vakaan realistista. Olemme tukeneet kriisinhallintaa, ihmisoikeuksia ja konfliktien ennaltaehkäisyä. Samalla olemme huolehtineet omasta uskottavasta, yleiseen asevelvollisuuteen ja maanpuolustustahtoon nojaavasta puolustuksestamme.

Suomi on myös vuosikymmenten ajan rakentanut puolustuskumppanuuksia monien valtioiden kanssa, ja olemme tehneet selväksi, että meillä on oikeus liittoutua, jos ja kun katsomme turvallisuutemme sitä edellyttävän. 

Nyt olemme tulleet tähän tienhaaraan. Venäjän täysimittainen hyökkäys Ukrainaan rikkoo Venäjän itsensä allekirjoittamia sopimuksia ja kansainvälistä oikeutta. Venäjän julkilausuttu tavoite etupiirijakoon perustuvasta turvallisuusrakenteesta Euroopassa on meille mahdoton hyväksyä. Näistä syistä ulkoasiainvaliokunta toteaa mietinnössään Suomen välittömän turvallisuusympäristön heikentyneen merkittävästi. Muutos vaatii toimia Suomen turvallisuuden vahvistamiseksi. Tärkeintä on varmistaa, ettei Suomi joudu sotilaalliseen konfliktiin. Selonteoissa kyse on ollut siitä, millä puolustusjärjestelyllä tämä parhaiten varmistetaan. 

Vastaus on kristallisoitunut. Parhaan pidäkkeen sotilaallisille uhille tarjoaa Nato-jäsenyys. Samalla on tärkeää toistaa: Nato-jäsenyytemme ei ole ketään vastaan vaan suomalaisten turvallisuuden puolesta. Tähän ratkaisuun olemme päätyneet kevään aikana valtiojohtomme, presidentin, pääministerin ja hallituksen, johdolla ja koko eduskunnan intensiivisellä osallistumisella. Valtiojohtomme ansaitsee suuren kiitoksen huolellisesta mutta ripeästä prosessista. 

Päätös Nato-jäsenyyden hakemisesta on historiallinen, mutta se ei ole päätepysäkki. Liittyessämme tuomme mukanamme omat arvomme ja näkökulmamme. Siksi on erityisen merkillepantavaa, että Natossa on jo vahva pohjoismainen yhteisö, jonka osaksi Suomi ja Ruotsi luontevasti kytkeytyvät. 

Liittymissopimuksen voimaantulon valmistelun myötä selkenee kuva siitä, millaisen roolin Suomi aikoo Nato-jäsenmaana ottaa. Suomen pitkää linjaa, aktiivista ja ennakoivaa diplomatiaa sekä vakautta edistävää ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, tulee jatkaa. Kriisinhallinta, konfliktinesto ja rauhanvälitys on tärkeää myös Naton jäsenenä. 

Päätökset Naton mahdollisesta sotilaallisesta läsnäolosta Suomessa ja ydinaseiden sijoittelusta kuuluvat jatkossakin kansallisen itsemääräämisoikeuden piiriin. Suomen tärkein tehtävä puolustusliiton jäsenenä on puolustaa omaa aluettaan. Suomen ydinenergialaki kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin. Sen lisäksi on äärimmäisen epätodennäköistä, että Naton puolelta edes ehdotettaisiin ydinaseiden sijoittamista Suomeen. Suomi voi jatkaa vahvaa rooliaan globaalin aseriisunnan ja ydinasevalvonnan parissa Naton jäsenenä. Kaikki Nato maat ovat ratifioineet ydinsulkusopimuksen ja sitoutuneet siihen, että ydinaseiden määrä maailmassa vähenee sopimuksen mukaisesti. 

Arvoisa puhemies,

Oma uskottava puolustuksemme on turvallisuutemme kulmakivi. Ensisijainen vastuu turvallisuudestamme on jatkossakin meillä itsellämme, emme ulkoista sitä kenellekään. Suomi ei mene Pohjois-Atlantin liittoon kädet pystyssä, ei sormi pystyssä vaan pää pystyssä. Avoin ja myös poikkeavia mielipiteitä kunnioittava prosessi on kansanvallalle arvokas.

Turvallisuutemme perusta on tänään ja huomenna kansalaisten luottamus, keskinäinen kunnioitus ja siihen nojaava puolustustahto. Valtionjohdolla on SDP:n ryhmän täysi tuki Nato-jäsenyyden hakemiselle.