Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n Riitta Mäkinen: Lasten ja nuorten mielenterveyteen lisäresursseja

Ajankohtaista 12:12

Valtiovarainvaliokunta on käsitellyt Sanna Marinin (sd) hallituksen esityksen vuoden 2021 ensimmäiseksi lisätalousarvioksi. Ensimmäisellä lisäbudjetilla tuetaan koronasta kärsineitä tahoja, kuten kulttuurialan toimijoita.

Valtiovarainvaliokunnan varajäsen, kansanedustaja Riitta Mäkinen (sd) nostaa esille erityisesti lasten ja nuorten 35 miljoonan euron hyvinvointipaketin. Paketista puolet (17,5 miljoonaa euroa) käytetään ammatillisen koulutuksen tukitoimiin ja puolet kuntien valtionavustuksiin lasten, nuorten ja perheiden tukemiseksi koronan jälkihoidossa. Lisäksi hallitus edistää nuorten harrastustoimintaa ja kesätyöllistämistä 2,5 miljoonalla eurolla.
Avustuksiin suunnattava lisämääräraha on tarkoitus kohdentaa erityisesti mielenterveyden edistämiseen, mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisemiseen, perustason hoitoon pääsyyn sekä arjessa selviytymistä vahvistavien sosiaalihuollon palvelujen lisäresursointiin.

– Lasten ja nuorten pahoinvointiin on ehdottomasti puututtava. Mielenterveyspalvelujen saatavuus on koronan johdosta heikentynyt entisestään. Lisääntyneestä avun ja tuen tarpeesta kertoo esimerkiksi se, että nuorten yhteydenotot kriisipuhelimiin lisääntyivät tuntuvasti viime vuonna. Pahoinvointi myös uhkaa polarisoitua entisestään. Palvelut ovat heikentyneet esimerkiksi koulu- ja oppilasterveydenhuollossa, kun henkilöstöä on jouduttu siirtämään koronan hoitoon liittyviin tehtäviin. Lisäksi muiden palvelujen väheneminen sekä etäyhteyksiin siirtyminen ovat saattaneet pahentaa ja pitkittää ongelmia. Siksi lisäresursointi on ehdottoman tärkeää, Mäkinen kommentoi.

Valtiovarainvaliokunta pitää tärkeänä, että määrärahojen vaikuttavuuden varmistamiseksi lisäresurssit kohdennetaan nuorten ikäluokassa siihen ryhmään, jonka tarpeet näyttäytyvät alueella suurimpina. Lisäksi valiokunta edellyttää muutoinkin mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamista.

– Kuten valiokunnan mietinnössä todetaan, nyt tarvitaan matalan kynnyksen moniammatillista tukea ja tiivistä yhteistyötä eri viranomaistahojen sekä järjestöjen kesken. Hallituksen on nyt myönnettävän lisäbudjetin lisäksi edelleen arvioitava nuorten mielenterveyspalveluiden resurssitarpeita jatkossa. Koronatoimet eivät yksinään riitä, vaan perustason palveluiden vahvistamiseksi ja mielenterveyden hoitovelan umpeen kuromiseksi tarvitaan pysyviä ratkaisuja, Mäkinen vaatii.