Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n Rantanen: Tarvitsemme teollisuuden pitkän aikavälin suunnitelman

Ajankohtaista 16:46

SDP:n kansanedustaja Piritta Rantanen oli kutsuttu eilen osallistumaan Metsäteollisuuden keskustelutilaisuuteen. Tilaisuudessa kuultiin Metsäteollisuuden valmistuvasta ilmastotiekartasta, joka on laadittu vastauksena hallituksen asettamaan Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteeseen. Hallitus on asettanut kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, joita kohti pääsemiseksi tarvitaan pitkäjänteistä yhteistyötä.

– Ilmastotoimet on tarkoitus toteuttaa sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla, jotta kaikki toimijat pysyvät mukana ja Suomen kilpailukyky turvataan. Kuten tänään saimme kuulla, paljon työtä on jo tehty ja onneksi myös yrityksiltä löytyy kunnianhimoa, sillä sitä tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Myös hallituksen tähän asti toteuttamat toimet saivat kiitosta. Erityisesti esille nostettiin se, miten Suomen kilpailukyvyn kannalta merkittävä toimi, eli sähköveron asettaminen EU-minimiin saadaan liikkeelle vuodesta 2021 alkaen.

Tilaisuudessa esiintyneiden puheissa korostuivat keskustelun ilmapiiri, sekä pitkäjänteinen työskentely. Jotta ilmastotiekartan toimia voidaan toteuttaa ja jotta yritykset uskaltavat investoida rohkeasti, tarvitaan vakaa ja ennakoitavissa oleva toimintaympäristö.

– Esimerkiksi juuri metsäteollisuudessa investoinnit ovat suuria ja investointisyklit pitkiä, jolloin ennakoitavuus nousee erityisen tärkeään asemaan yritysten toimintaedellytyksistä puhuttaessa. Jotta pitkän aikavälin toimintasuunnitelmia ja uusia investointeja voidaan rauhallisin mielin tehdä, tarvitaan suunnitelmallisuutta ja poliittisen kentän vakautta, toteaa Rantanen.

Rantanen onkin tehnyt tänään toimenpidealoitteen hallitukselle teollisuuden pitkän aikavälin parlamentaarisen suunnitelman aikaansaamiseksi.

– Teollisuutemme kaipaa ennustettavuutta, pitkäjänteisyyttä ja konkreettisuutta meiltä poliittisilta päätöksentekijöiltä mm. vero-, energia- kehitys- ja koulutuspolitiikkaan. Yritykset tekevät osansa ja myös meidän päättäjien on tehtävä oma osamme, jotta yhteiset, meitä kaikkia hyödyttävät tavoitteet toteutuvat. Parlamentaarinen yhteistyö yli hallituskausien on tämän vuoksi todella tärkeää.