SDP:n Rantanen: Kuntien tilanteessa on kyse perusoikeuksien toteutumisesta

Ajankohtaista 10:12

SDP:n kansanedustaja Piritta Rantanen pitää Valtiovarainministeriön tänään julkaisemaa Kuntien tilannekuva -raporttia tärkeänä muistutuksena kuntien haasteellisesta tilanteesta.

– Raportti haastaa meitä eduskunnassa pohtimaan koko Suomen kehittämistä osin uusin silmin. On tärkeää, että sote-uudistus viedään maaliin viipymättä ja tällä tavoin helpotetaan kuntien tilannetta ja parannetaan kansalaisten pääsyä sote-palvelujen piiriin. Sote-uudistuksen lisäksi meidän on kiinnitettävä huomio myös Suomen n. 300 kuntaan.

– Kuntien tilanteesta on nyt käytävä laaja ja oikeisiin tietoihin perustuva poliittinen ja yhteiskunnallinen keskustelu. Syntyvyyden aleneminen on yhteinen ongelma ja se koskettaa useita kuntia. Puolet kunnista on sellaisia, ettei niissä ole viimeisten vuosien aikana väestö kasvanut, vaan päinvastoin väestö on pienentynyt. Samaan aikaan väestö ikääntyy, mikä aiheuttaa uusia kustannuksia. Keinoja on etsittävä palvelujen järjestämisen tavasta ja kuntien yhteistyöstä.

– Hallituksen on käynnistettävä yhdessä kuntien ja eduskunnan kanssa ratkaisujen etsimiseen tähtäävä työ. Kaikki käytettävissä olevat keinot on käytävä läpi. Suomessa on voitava asua kaikkialla, mutta isot yhteiskunnalliset muutokset on tunnustettava. Samanaikainen huoltosuhteen heikkeneminen ja väestön keskittyminen eivät tilannekuvan mukaan ole ohimenevä ilmiö.

Rantanen vaatii, että hallituksen pitää lupauksensa kuntien tehtävien täysimääräisestä rahoittamisesta sekä siitä, että alueiden erityispiirteet huomioidaan aidosti.

– Kuten tilannekuvakin osoittaa, kuntien elinvoimaan ei ole löydettävissä yhtä yhteistä tekijää. Selvää kuitenkin on, että koko julkisen talouden ja kansalaisten perusoikeuksien näkökulmasta päätöksiä on kaikilla hallinnon tasoilla tehtävä nykyistä pitkäjänteisemmin.

– Luottamusta valtion ja kuntien välillä on vahvistettava ja kansalaisten perusoikeudet on turvattava kaikissa tilanteissa.