Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja Sirpa Paateron puhe puoluevaltuuston kokouksessa 27.1.

Ajankohtaista 16:40

SP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja, ministeri Sirpa Paateron puhe ylimääräisessä puoluevaltuuston kokouksessa 27.1.2022.

Muutokset puhuttaessa mahdollisia.

 

Hyvä puoluevaltuusto,

Aivan aluksi haluan sanoa teille kiitos. Kiitos jokaiselle historian ensimmäisissä aluevaaleissa ehdolla olleelle, vaalityötä tehneelle, hengessä mukana eläneelle, äänestämisen tärkeydestä muistuttaneelle ja demokratiaa juhlistaneelle. Poikkeuksellisissa olosuhteissa, haastavasta tilanteesta huolimatta teimme hienon vaalituloksen – ja teimme sen yhdessä.

Hyvät toverit,

Suomalaiset antoivat meille sosialidemokraateille sunnuntain vaaleissa vahvan luottamuksen ja mandaatin. Meihin luotetaan ihmisten peruspalvelujen turvaajana, hyvinvointivaltiomme eteenpäin viejänä ja uudistajana. Olkaamme tämän luottamuksen arvoisia – ja olemmehan me, sillä tästä lähtökohdasta kumpuaa koko aatteemme ydin. Näissä vaaleissa ei ollut kyse bensan hinnasta tai veroista – näissä vaaleissa oli kyse vain ja ainoastaan siitä, miten turvaamme kansalaisten tasa-arvoisen mahdollisuuden hyvinvointiin ja terveyteen sekä mahdollisuuden saada apua aina sitä tarvitessaan. Siis sosialidemokratian ytimestä.

Historiallinen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus on nyt ottanut taas yhden ison askeleen eteenpäin. Uusia hyvinvointialueita lähdetään nyt toden teolla rakentamaan aluevaalien tuloksen pohjalta. Ja tämän saavutetun vaalituloksen myötä näitä alueita rakennetaan vahvasti sosialidemokratian arvojen ja tavoitteiden pohjalta; muistaen, että hyvinvointi on arvokkainta mitä meillä on.

Hyvät toverit,

Vaikka vaalit ovat nyt ohitse, on varsinainen työ todella kuitenkin vasta alussa. 1.1.2023 sosiaali- terveys- ja pelastuspalvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Uusilla valtuustoilla on kymmenen kuukautta aikaa rakentaa uudet hyvinvointialueet kuntien rinnalle siten, että vuoden vaihteessa tämä vastuiden siirto on mahdollista tehdä hallitusti. Aikaa on vähän, mutta kuitenkin riittävästi. Edessä on työntäyteiset kuukaudet, jolloin saatetaan valmiiksi se mikä pitää valmiiksi saada. Me sosialidemokraatit olemme valmiita tarttumaan tähän työhön täydellä tarmolla.

Mutta kuten sanottu, aikaa on vähän ja tehtävää paljon. Olemme hallituksessa myös herkällä korvalla kuunnelleet alueiden viestiä valmistelun haasteesta sekä suuresta työmäärästä yhdistettynä resurssien niukkuuteen. Olemmekin parhaillaan hallituksessa arvioimassa lisärahoituksen tarvetta alueiden valmistelutyöhön.

Hyvät puoluevaltuutetut,

Sosialidemokraatit kuuluivat sunnuntain vaalien voittajiin, mutta kaikilta osin näiden vaalien tuloksesta ei voi täysin iloita. Vain 47,5 prosenttia äänioikeutetuista lunasti tuon arvokkaan oikeutensa. Alle puolet halusi vaikuttaa siihen, kuka meidän hyvinvointiamme turvaa jatkossa. Vain kolmella hyvinvointialueella yllettiin yli 50% äänestysvilkkauteen, muualla määrä jäi alle puoleen äänioikeutetuista. Tämä on ongelmallista päätöksenteon legitimiteetin kannalta, mutta ennen kaikkea se on ongelmallista demokraattisen järjestelmämme ja kansanvallan toteutumisen kannalta. Myös äänestysaktiivisuuden eriytymiseen on kiinnitettävä huomiota; on kestämätöntä, että joillakin äänestysalueilla vain neljännes käyttää oikeuttaan, ja tämän ratkaisemiseen on löydettävä syyt sekä keinoja tilanteen parantamiseksi.

On tietysti totta, että aluevaalit olivat ensimmäiset laatuaan, ne tulivat kovin pian kuntavaalien sekä uuden sote-lainsäädännön hyväksymisen jälkeen. Vaaliuurnille piti lähteä tilanteessa, jossa kansalaisilla ei vielä ole mitään konkreettista kosketuspintaa siihen, millaisesta järjestelmästä he ovat äänestämässä, kun itse muutos alkaa näkyä arjessa vasta vuoden kuluttua. Lisäksi vaalit pidettiin jälleen vaikeassa koronaepidemiatilanteessa ja monin paikoin myös vailla mahdollisuutta perinteiseen kampanjointiin. Monia syitä alhaiseen äänestysaktiivisuuteen siis on, mutta siitä huolimatta asiasta on syytä olla huolissaan ja pohtia ratkaisukeinoja äänestysaktiivisuuden nostamiselle.

Seuraavat aluevaalit järjestetään yhtä aikaa kuntavaalien kanssa, mikä jo itsessään auttanee äänestysvilkkauden nostamisessa. On myös huolehdittava, että äänestyspaikkoja on riittävästi ja helposti saavutettavissa.

Pidemmän aikavälin vaikuttamisessa on olennaista sisällyttää demokratiakasvatusta aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Mutta tarvitaan myös muutoksia, joiden toteuttamisessa suuressa roolissa ovat uudet hyvinvointialueet, joita ei rajoita vanhat rakenteet ja toimintamallit. Ihmisille on luotava äänestämisen rinnalle myös muita vaikuttamisen keinoja, mahdollisuuksia osallistua ja saada kannustavia kokemuksia vaikuttamisesta. Esimerkkejä näistä ovat vaikkapa osallistava budjetointi, asukas- asiakasraadit, suorat palaute- ja aloitekanavat. Uusilla hyvinvointialueilla on kiinnitettävä huomiota siihen, että uusi järjestelmä ottaa ihmiset aidosti mukaan ja kysyy, kuuntelee sekä keskustelee – niin asukkaiden, asiakkaiden kuin työntekijöidenkin kanssa.

Hyvä puoluevaltuusto, hyvät toverit,

Syy miksi olemme tänään kokoontuneet, ei kuitenkaan tällä kertaa ole vaalit tai politiikan sisältökysymykset, vaan iloinen tapahtuma, josta seuraa meidän päätettäväksemme nyt tuleva ministerivaihdos. Haluankin tässä kohtaa lausua suuret kiitokset Kristalle sitkeydestäsi ja jaksamisestasi sekä siitä valtavasta ja tärkeästä työstä, mitä olet tähän mennessä tehnyt, niin sote-uudistuksen kuin koronakriisin hyväksi; ja vieläpä yhtä aikaa. Sinun ja meidän sosialidemokraattien johdolla on saatu maaliin pitkään valmisteltu ja odotettu sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus JA samanaikaisesti hoidettu koronapandemiaa siten, että monella mittarilla mitattuna olemme selvinneet siitä parhaimpien joukossa koko maailmassa.

Suuret kiitokset Kristalle tähän astisesta ja onnea tulevaan!