Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n puoluevaltuuston kannanotto: Tarvitaan työtä, luottamusta sekä kestävää kehitystä – SDP:n johtaman hallituksen tehtävä on helpottaa ja parantaa suomalaisten arkea

Ajankohtaista 11:45

Hyvinvointivaltio perustuu työlle, kestävälle kasvulle ja luottamukselle

Tarvitsemme nyt luottamusta työmarkkinoille ja rakentavaa sopimisen kulttuuria. Työehdoista on sovittava uusia kasvun mahdollisuuksia luoden ja rakentamalla parempaa toimeentuloa.

Tärkein kilpailuvalttimme on jatkossakin muuttuvassa työelämässä osaavaja hyvinvoiva työntekijä. Tässä avainasemassa on laadukas koulutus. Hyvinvoiva ja jaksava työntekijä on avain myös tuottavuuteen. Työelämässä tarvitaan lisää turvaa työntekijöille, joustavuutta ihmisten ehdoilla sekä kaikille yhteisiä pelisääntöjä eli reilut työmarkkinat.

Suomi menestyy yhdessä sopimisella. Haluamme luoda vakautta ja ennustettavuutta talouteen. Olemme asettaneet tavoitteeksi työllisyysasteen nostamisen tämän vaalikauden aikana 75% tasolle sekä keinojen löytämisen, jotka johtavat 60 000 uuteen lisätyölliseen. Näiden tavoitteiden saavuttamisen tarkoitus on tuoda Suomeen suurempaa osallisuutta, parempaa toimentuloa ja enemmän hyvinvointia.

Vain työllä ja taloudellisella kasvulla pystymme turvaamaan laadukkaat hyvinvointipalvelut. Erityisesti vanhuspalvelut kaipaavat nopeasti merkittäviä parannuksia. Vanhuspalvelut eivät saa jatkossa olla ensisijaisesti yksityisen voitontavoittelun kohde. SDP:n johtama hallitus korottaa eläkkeitä kuten on luvannut.

Julkista taloutta on tasapainotettava oikeudenmukaisella tavalla. Tulevan kasvun mahdollisuuksia ei pidä tukahduttaa leikkauksilla. Taloudellista kestävyyttä ei luoda ilman sosiaalista kestävyyttä. Keväällä sovittu hallitusohjelma on hyvä pohja uudistuksille Suomessa, Euroopassa ja globaalisti.

SDP:n johtama hallitus huolehtii ihmisen arjesta kaikkialla Suomessa

Rinteen hallituksen toimin 70 prosentilla suomalaisista käytettävissä olevat tulot kasvavat. Pieni- ja keskituloisten verotus keventyy. Jokaisen lapsen ja nuoren koulutukseen investoidaan. Jokaisen ihmisen hyvinvointiin panostetaan.

Erityisen paljon autetaan niitä, jotka kaipaavat eniten tukea kuten pienituloisia eläkeläisiä, lapsiperheitä, yhteiskunnasta ulkopuolelle jätettyjä ihmisiä, työttömiä, opiskelijoita ja yksinäisiä ihmisiä. Nyt tehdään politiikkaa, jolla ihmisiä tuetaan, kannustetaan ja autetaan. Kyse on siitä, että kenenkään arki ei käy liian raskaaksi.

Rinteen hallitus on valmis alueiden, kaupunkien ja kuntien kumppanina rakentamaan vahvaa elinvoimaa luovaa aluepolitiikkaa – kaikkialle Suomeen. Tällä on vahva vaikutus tulevien vuosikymmenten työllisyyteen ja kestävään talouskasvuun sosiaalisen kestävyyden ohella.

Ilmaston lämpenemisen estämiseksi on toimittava nyt ja toimet on tehtävä oikeudenmukaisesti

Ilmaston lämpenemistä estävät toimet on tehtävä oikeudenmukaisesti, niin ihmisten varallisuuserot, kuin alueiden sopeutumisen mahdollisuudet huomioiden. Muutos asettaa haasteen meille kaikille.

Ilmaston lämpenemisen estäminen ja kehitys kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa on yhdistettävä paranevaan työllisyyteen.  Tämä on meidän tavoitteemme. Kestävän kehityksen periaatteille perustuva kasvu tarjoaa mahdollisuuksia osaamiseen panostavalle Suomelle. Tutkimus- ja kehityspanostukset ovat tärkeitä ja innovaatiorahoitus merkittävässä roolissa. Uuden teknologian ja palveluteollisen yhteiskunnan kehittämisellä luomme mahdollisuuksia taloudelliseen kasvuun ja vientiin, jolla varmistetaan kestävää rahoituspohjaa hyvinvointiyhteiskunnalle.