Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n puoluevaltuuston kannanotto

Ajankohtaista 10:11

Puoluevaltuuston kannanotto 29.11.2015

Sopiminen vahvistaa kilpailukykyä ja työllisyyttä

Työllisyyden vahvistaminen on Suomen kohtalon kysymys. Puoluevaltuusto korostaa vientivetoisen kasvun ja investointien merkitystä sekä yrittäjyyttä tukevia toimia.

Työllisyydessä on kyse työpaikkojen luomisesta ja työttömistä huolehtimisesta. Työttömien syyllistämisen sijaan on turvattava työttömän mahdollisuus kouluttautua ja työllistyä palkkatuella. Työttömän omaa työttömyysturvaa on voitava käyttää työllistämissetelinä.

Maltillisen pitkäkestoisen palkkaratkaisun saavuttaminen vaatii sopimisen kulttuurin arvostamista. Sopimusyhteiskuntaa ei pidä heittää romukoppaan lyhytnäköisten pikavoittojen toivossa.

Sopimusyhteiskunnan vapaan sopimisen malli ja periaatteet on helppo rikkoa. Samalla tullaan rikkoneeksi oleellinen osa pohjoismaista hyvinvointimallia ja synnytetään tarpeetonta vastakkainasettelua. SDP edellyttää, että hallitus peruu pakkolait.

Hallituksen pakkolait mm. lomakorvausten leikkauksista, sairausajankorvausten heikentämisestä ja lomien lyhentämisestä ovat käytännössä palkanalennus. Tällä paketilla heikennetään sopimisen edellytyksiä.

SDP tukee kilpailukykyä ja työllisyyttä vahvistavan työmarkkinaratkaisun syntymistä.  Tuottavuuden nostaminen ei voi perustua vain hintakilpailukykyyn, myös osaamisella, työn laadulla ja työhyvinvoinnilla on suuri merkitys.

Koulutusleikkaukset vaarantavat sivistysyhteiskunnan

Suomalaisen työn kilpailukyky on turvattava nyt ja tulevaisuudessa. Koulutusleikkaukset vaarantavat sivistysyhteiskunnan kestävyyden ja työn kilpailukyvyn tulevaisuudessa. Suomi ei voi kilpailla vain hinnalla, meidän on osattava tehdä asioita paremmin ja fiksummin kuin muut. Tämä vaatii laadukasta koulutusjärjestelmää aina varhaiskasvatuksesta korkeimman asteen koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen asti.

Nyt hallituksen ylisuuret leikkaukset vaarantavat tulevan osaamispohjan. Samalla vaarantuvat erityisryhmien tarpeet ja työn murroksen vaatima aikuiskoulutus.

Koko kansan sote

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksessa on muistettava, miksi alun perin uudistukseen on lähdetty. Kyse on ihmisten hyvinvoinnista ja terveyserojen kaventamisesta. Uudistuksen on turvattava palvelujen saatavuus, laatu sekä saatava aikaan kestävä ratkaisu rahoitukselle.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiolla saadaan asiakkaan näkökulmasta toimivampia ja oikea-aikaisempia palveluketjuja. Tämä edellyttää, että valmistelu tehdään yhdessä henkilöstön kanssa. Uudistuksessa tulee huolehtia, että palvelut voidaan tuottaa taloudellisesti kestävästi.

Sosialidemokraattien lähtökohta uudistukselle on, että palvelutuotanto perustuu julkiseen pohjaan. Perustason palveluita on vahvistettava. Ennaltaehkäisy on nostettava palveluiden tarjonnan keskiöön.

SDP muistuttaa, että kyse on koko kansan sotesta, ei vain hallituksen sotesta. Siksi jatkovalmistelua on tehtävä laajapohjaisesti ja parlamentaarisesti.

Kaikkien tulee voida kokea olevansa turvassa

Hädässä olevia on autettava. Tästä periaatteesta sosialidemokraatit eivät tingi. Aidosti kestävä ratkaisu on turvallisempi maailma, jossa kriisit ratkaistaan ennalta. Tärkeätä on puuttua pakolaisuuden syihin ja ehkäistä konflikteja.

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Suomessa tehdyistä rikoksista rangaistaan Suomen lainsäädännön mukaan. Oikeudenkäytön on jatkossakin oltava yhdenmukainen ja selkeä.

Nopea ja oikeusvarma turvapaikkahakemusten käsittely sekä tuloksellinen kotouttaminen edellyttävät riittäviä viranomaisresursseja.