Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n puoluevaltuusto: Kestävä talous rakentuu vahvalle kasvulle ja työllisyydelle

Ajankohtaista 12:39

SDP:n puoluevaltuuston kannanotto 20.11.2022.

Suomen talous on selvinnyt koronapandemian ja Venäjän käynnistämän hyökkäyssodan aikana kansainvälisesti vertaillen hyvin. Työllisyys on ennätyksellisen korkealla tasolla, Suomessa on nyt 100 000 työllistä enemmän kuin hallituskauden alussa ja Suomi on kokoaikatyöllisten määrässä Pohjoismaiden ykkönen.

Kestävä keino julkisen talouden vahvistamiseen on vauhdittaa ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää talouskasvua rakenneuudistuksilla eli parantaa tuottavuutta, nostaa työllisyyttä ja pitää huolta nykyisestä työvoimasta sekä edistää työperäistä maahanmuuttoa. SDP on sitoutunut tavoittelemaan vähintään 2 prosentin vuotuista kestävää kasvua sekä pitää kiinni sovitusta 4 prosentin panostuksista tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan.

SDP:n tavoitteena on 80 % työllisyysasteen saavuttaminen ensi vaalikauden aikana. Sen jälkeen on edettävä nopeasti kohti täystyöllisyyttä eli tilannetta, jossa työttömyys on selvästi alle 5 %. Työllisyysasteen nousu 80 prosenttiin vahvistaisi julkista taloutta noin 3 miljardin euron verran. Tämän lisäksi tarvitsemme lähivuosina myös suoria sopeutustoimia eli veronkorotuksia ja menoleikkauksia.

SDP:n linja on, että hyvinvointivaltioon ei kohdisteta leikkauksia, jotka uhkaavat talouden pitkän aikavälin kestävyyttä. Menosäästöjä ei pidä myöskään hakea heikoimmassa asemassa olevien ihmisten perustoimeentulosta, vaan jatkaa ratkaisujen etsimistä julkisen hallinnon tehostamisesta ja yritystukien karsimisesta. Vaikeita päätöksiä tehtäessä meidän on vahvistettava koulutusta ja nostettava osaamistasoa sekä huolehdittava sosiaali- ja terveyspalveluista ja sosiaaliturvasta.

SDP ei halua, että tavallisten palkansaajien, pienituloisten yrittäjien tai eläkeläisten tuloverotusta kiristetään. Sen takia arvovalintamme on, että verotuottoja lisätään pikemminkin tiivistämällä pääomien veropohjia, puuttumalla verovälttelyyn ja karsimalla verotukia. Verotuloja tulee kerätä lisää ennen muuta heiltä, joilla on varaa maksaa enemmän ja joiden verotus on tällä hetkellä alempaa kuin muilla saman verran tuloa saavilla.

SDP:n puoluevaltuusto pitää selvänä, että pidemmällä aikavälillä julkista taloutta on vahvistettava. Hyvinvointivaltion rahoituspohjan turvaaminen edellyttää ensi vaalikaudella käynnistettävää, useamman vaalikauden mittaista ohjelmaa, jotta velkaantumisen aiheuttamia uhkia voidaan torjua. Julkisen talouden kestävyyden turvaaminen on välttämätöntä, mutta se pitää tehdä oikeudenmukaisella tavalla. Talouspolitiikassakin kyse on arvovalinnoista.