Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n puoluehallitus: Suomen tulee allekirjoittaa ydinasekieltosopimus

Ajankohtaista 12:22

Koivut

Ydinaseet uhkaavat koko ihmiskunnan olemassaoloa. Maailman 15 000 ydinkärjen tuhovoima riittää moninkertaisesti maapallon tekemiseksi elinkelvottamaksi. Ydinaseet eivät ole sodankäynnin vaan kansanmurhan välineitä. Jo yksikin ydinräjäytys Euroopassa voi ulottaa tuhoiset vaikutuksensa koko maanosaan, myös Suomeen ja suomalaisiin.

Pyrkimykset ydinaseiden käytön kieltämiseen saivat 1960-luvulla vauhtia ja johtivat ensin ydinkoekieltosopimukseen ja vuonna 1968 solmittuun ja kaksi vuotta myöhemmin voimaan tulleeseen ydinsulkusopimukseen.

Ydinsulkusopimuksessa on kolme pilaria: ydinaseiden leviämisen ehkäiseminen ja ydinaseettomien valtioiden sitoutuminen olemaan niitä hankkimatta sekä ydinvoiman rauhanomaisen käyttömahdollisuuden takaaminen kaikille maille. Sen kolmas pilari oli viiden silloisen ydinasevallan sitoutuminen ydinaseriisunnan edistämiseen ja lopulta ydinaseiden hävittämiseen.

Ydinsulkusopimuksen jälkeen muutama maa on luopunut ydinohjelmistaan, mutta sen ulkopuolelle jääneet Intia, Israel ja Pakistan ovat kehittäneet käyttöönsä ydinaseen. Samoin on tehnyt sopimuksesta irtautunut Pohjois-Korea.

Suurvaltojen johtajat ovat ajoittain nostaneet esille vision ydinaseettomasta maailmasta. Ydinaseettomuuteen sitoutuneet maat ovat kuitenkin turhaan odottaneet, että ydinasevallat ryhtyisivät vakavasti toteuttamaan niiden velvoitetta ydinaseriisuntaan. Ydinasevaltojen luottamus ydinaseisiinsa houkuttelee muitakin ajattelemaan, että voivat turvata oman asemansa ja valtansa hankkimalla ydinaseen.

Kaksi vuotta sitten yli 120 maan YK:ssa käynnistämä neuvotteluprosessi on johtanut ydinaseiden täyskieltosopimuksen hyväksymiseen ja sopimuksen avaamisen allekirjoituksille. Euroopan Unionin liittoutumattomat maat Irlanti, Itävalta, Kypros, Malta ja Ruotsi olivat prosessissa alusta alkaen mukana.

SDP pitää Suomen poissaoloa tästä joukosta erittäin valitettavana.  SDP:n mielestä Suomen tulisi hyväksyä ydinaseet kieltävä sopimus ja osaltansa se allekirjoittaa.  Suomen ja Ruotsin olisi alusta alkaen tullut koordinoida toimensa yhdessä, jolloin yhteisesiintyminen olisi antanut meille yhdessä suuremman painoarvon neuvotteluissa ja tukenut pyrkimyksiä sopimukseen jääneiden heikkouksien korjaamiseen.

Ydinaseriisunta edellyttää tietenkin kaikkien ydinasevaltojen osallistumista, mutta uusi sopimus osaltaan ylläpitää ja lisää painetta niiden suuntaan. Ydinasekieltosopimus ja ydinsulkusopimus täydentävät toisiaan. Olemalla mukana ydinaseiden täyskieltoon tähtäävässä prosessissa Suomi tekee myös selväksi, ettei se laske turvallisuuttaan kenenkään ydinaseiden varaan.


SDP: Finland bör underteckna FN:s kärnvapenförbud

Kärnvapen hotar hela mänsklighetens existens. Den destruktiva kraften av världens 15 000 kärnspetsar räcker till för att göra jorden obeboelig många gånger om. Kärnvapen är inte medel för krigsföring utan för folkmord. Bara en enda kärnsprängning i Europa kan utsträcka sina förstörande effekter över hela kontinenten, även till Finland och finländarna.

Strävan att förbjuda användningen av kärnvapen fick fart på 1960-talet och ledde först till förbud mot kärnvapenprov och sedan år 1968 till icke-spridningsfördraget (NPT), som trädde i kraft två år senare.

Icke-spridningsfördraget har tre pelare: att förhindra spridningen av kärnvapen och att icke-kärnvapenstaterna förbinder sig till att inte skaffa dem samt att alla stater har rätt till fredlig användning av kärnenergi. Den tredje pelaren är att de fem ursprungliga kärnvapenmakterna förband sig till att främja stegvis nedrustning och slutligen ett totalt avskaffande av sina kärnvapenarsenaler.

Efter att fördraget trätt i kraft har en del länder avskaffat sina kärnvapenprogram, men Indien, Israel och Pakistan, som stod utanför avtalet, har istället utvecklat kärnvapen.  Det har även Nordkorea, som dragit sig ur avtalet, gjort.

Stormaktsledarna har tidvis lyft fram visionen om en värld utan kärnvapen. Trots detta har länder, som förbundit sig till icke-spridningsfördraget förgäves väntat på att kärnvapenstaterna på allvar skulle börja uppfylla sin skyldighet att nedrusta. Att kärnvapenstaterna förlitar sig på sina kärnvapen, lockar andra länder att tro att de kan skydda sin egen position och makt genom att skaffa kärnvapen.

För två år sedan påbörjade mer än 120 länder i FN en förhandlingsprocess, som har lett till att fördraget om fullständigt förbud mot kärnvapen godkänts och att det öppnats för underteckning. De alliansfria EU-länderna Irland, Österrike, Cypern, Malta och Sverige deltog i förhandlingarna från början.

SDP beklagar, att Finland inte var bland de här staterna. SDP anser att Finland borde godkänna fördraget om förbud mot kärnvapen och underteckna det. Finland och Sverige borde ha koordinerat sitt agerande redan från början, då en gemensam agenda skulle ha gett oss större vikt i förhandlingarna, och stött strävan till att korrigera svagheterna i fördraget.

Nedrustningen förutsätter självklart medverkan av alla kärnvapenstater, men det nya fördraget för sin del upprätthåller och ökar trycket på dem. Fördraget om kärnvapenförbud och icke-spridningsavtalet kompletterar varandra. Genom att ta del i processen som siktar på ett fullständigt kärnvapenförbud, tydliggör man, att Finland inte bygger sin säkerhet på någon stats kärnvapen.


Edit klo 12.40: pilkkuvirhe korjattu