SDP:n puoluehallitus: Suomen syytä osallistua vakiintuneeseen kansainväliseen harjoitustoimintaan

Ajankohtaista 11:16

Koivut

Puoluehallitus 14.9.2017: SDP:n linja Suomen osallistumisesta kansainväliseen harjoitustoimintaan

Suomen puolustus perustuu omaan kansalliseen puolustukseen, sotilaalliseen liittoutumattomuuteen ja mahdollisuuteen ottaa vastaan kriisitilanteissa kansainvälistä apua. Kuten eduskunnan vastauksissa valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon ja puolustusselontekoon todetaan ”Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan selkeänä päämääränä on ehkäistä Suomen joutuminen sotilaallisen konfliktin osapuoleksi” ja ”Suomi ei salli alueensa käyttämistä vihamielisiin tarkoituksiin muita valtioita vastaan”. (UaVM 9/2016 ja PuVM 4/2017)

Sotilaallisesti liittoutumattomalle ja kansalliselle puolustusratkaisulle pohjautuvalle puolustuksellemme antaa tärkeän tuen jäsenyys Euroopan unionissa, kehittyvä pohjoismainen yhteistyö ja hyvin toimiva kumppanuus Naton kanssa.  Naton rauhankumppanuusyhteistyöstä saamme sellaista tietoa ja harjoittelumahdollisuuksia, jotka palvelevat oman puolustuksemme taitojen ja tehokkuuden lisäämistä. Osallistumme harjoittelutoimintaan tässä tarkoituksessa ja valitsemme omista lähtökohdistamme poliittisen harkinnan perusteella ja valitsemme erikseen harjoitukset, joihin osallistumme, silloin kun ne eivät aiheuta kansainvälisen jännityksen kasvua. Suomella ei ole sotilasliiton tarjoamaa avunantoa mahdollisessa kriisitilanteessa, mutta ei myöskään velvoitetta osallistua sotilasliiton operaatioihin tai yhteiseen puolustukseen. (SDP:n puoluekokouksessa helmikuussa 2017 hyväksytty kansainvälinen julkilausuma).

SDP korostaa, ettei Suomen tule osallistua sellaiseen kansainväliseen harjoitustoimintaan, joka voisi antaa väärän kuvan Suomen turvallisuuspoliittisesta linjasta. Suomen linja perustuu edellä mainittuihin sotilaalliseen liittoutumattomuuteen ja siihen ettei Suomi salli aluettaan käytettävän vihamielisiin tarkoituksiin muita valtioita kohtaan.  Suomi tekee itse päätöksensä osallistumisesta kansainväliseen harjoitustoimintaan; harjoitustoimintaan osallistumisen lähtökohtana tulee olla kansallisen puolustuskyvyn, kriisinhallintakyvyn ja yhteistoimintakyvyn kehittäminen. Normaalia puolustusvalmiuden ylläpitämiseen tähtäävää harjoitustoimintaa ei tule käyttää pelkojen lietsontaan ja jännityksen kasvattamiseen. SDP pitää myös tärkeänä ja edellyttää, että eduskunta saa ajantasaisesti ja kattavasti informaatiota päätöksistä kansainväliseen harjoitustoimintaan osallistumisesta.