SDP:n puoluehallitus: Sipilän hallituksen on kunnioitettava perustuslakia

Ajankohtaista 15:51

SDP:n puoluehallitus on huolissaan Sipilän hallituksen lainvalmistelun perustuslaillisuudesta. Suomen perustuslain toisen pykälän mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Nyt vakavana uhkana on, että hallituksen sote-palvelujen uudistusprosessi horjuttaa näitä keskeisiä oikeusvaltion periaatteita.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan hallituksen esityksessä uudeksi sote-lainsäädännöksi on edelleen suuria ongelmia. Hallituskauden aikana tämä on jo kolmas kerta, kun hallituksen esitys sote-lainsäädännöksi ei ole perustuslain mukainen. Eduskuntaa ei tule saattaa tilanteeseen, jossa se joutuisi käsittelemään perustuslain vastaista lakiehdotusta.

Perustuslainmukaisuus ei ole mielipidekysymys tai poliittinen kysymys. Suomen valtiosääntö on vahvistettu perustuslaissa. Se on koko järjestelmämme perusta. Hallituspuolueiden nyt nähty uhkapeli lainsäädännön perustuslaillisuudella ei ole kunniaksi poliittiselle järjestelmälle.

SDP:n puoluehallitus edellyttää, että hallitus kunnioittaa Suomen valtiosääntöä, perustuslakia. Eduskunnan puhemiehen tulee huolehtia, että lainsäädännön perustuslaillisuudesta pidetään kiinni kaikissa tilanteissa.