SDP:n puoluehallitus: ratkaisu neuvotteluteitse Ukrainaan

Ajankohtaista 15:37

SDP:n puoluehallituksen kannanotto

Sosialidemokraatit tuomitsevat sotilaallisen voiman käytön ja sillä uhkaamisen sekä rajojen siirron kansainvälisen oikeuden vastaisin menetelmin. Edellytämme Venäjältä Ukrainan suvereenisuuden ja koskemattomuuden kunnioittamista. Ukrainaa koskevat kysymykset on ratkaistava ilman voimakeinoilla uhkaamista suorassa Ukrainan ja Venäjän välisessä neuvotteluprosessissa, jota ETYJ:n, Euroopan neuvoston ja muiden kansainvälisten järjestöjen on tuettava. Tämä on myös edellytys sille, että Venäjään kohdistetut rajoittavat toimet voidaan purkaa. Tilanteen kärjistyminen johtaisi vääjäämättömästi uusiin rajoituksiin.

Korostamme, että Euroopan unionin ainoa ja legitiimi tavoite Ukrainassa on turvata kaikkien ukrainalaisten oikeus ja mahdollisuus elää korruptiosta vapaassa demokraattisessa maassa ja vapaasti määritellä miten he haluavat järjestää tulevat suhteensa Euroopan unioniin ja muihin naapureihinsa. Suomen on Euroopan unionin kanssa oltava valmis tukemaan ukrainalaisten tätä tarkoittavia pyrkimyksiä korostaen sitä, että Ukrainan on oltava maa jossa kaikki kieliryhmät ja vähemmistöt voivat elää ja rakentaa tulevaisuuttaan vapaasti ja turvallisesti. Väkivallalla tai eurooppalaisten arvojen kanssa ristiriitaisia pyrkimyksiä edustavilla ääriliikkeillä ei saa olla sijaa demokraattisessa Ukrainassa. Oikeusvaltioperiaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä varojen käytön läpinäkyvyys ja talousuudistukset ovat edellytys sille, että EU ja muut toimijat voivat antaa Ukrainalle sen tarvitsemaa taloudellista tukea.

Voimapolitiikalla ei kukaan voi saavuttaa kestäviä etuja, joilla kansojen hyvinvointia ja turvallisuutta voitaisiin lisätä. Sosialidemokraatit ovat erittäin huolestuneita siitä, että Venäjän toimet voivat tuottaa pitkäaikaisesti vakavaa häiriötä kansainvälisiin suhteisiin ja vaikeuttaa kaikkia yhteistyöpyrkimyksiä, joita maailmassa tarvitaan suurten maailmanlaajuisten hyvinvointia, turvallisuutta ja kestävää kehitystä uhkaavien ongelmien ratkaisemiseksi.

Sosialidemokraatit katsovat Suomen ulkopolitiikan johdon ja hallituksen toimineen hyvin ja luottamusta herättävästi Ukrainan kriisin hoidossa. Tuemme valtiojohdon pyrkimyksiä EU:n jäsenenä toimien hakea kansainvälisen oikeuden mukaisen tilanteen palauttamista neuvotteluteitse. Suomen on osallistuttava EU:n päätöksentekoon ja päätösten toimeenpanemiseen ja samalla edellytettävä, että päätökset edesauttavat konfliktin ratkaisumahdollisuuksia sitä laajentamatta ja aiheuttamatta EU maille ja niiden taloudelle perusteetonta vahinkoa.

SDP:n puoluehallitus toteaa, että Suomen turvallisuuspoliittinen linja on kestävä ja antaa mahdollisuudet huolehtia suomalaisten tulevaisuudesta myös jatkossa.