Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n puoluehallitus perää hallitukselta vahvempaa aluepolitiikkaa

Ajankohtaista 12:25

SDP:n puoluehallitus on huolissaan Vanhasen porvarihallituksen aluepolitiikan linjasta. Lepsu valtion omistajapolitiikka, saamattomuus Venäjän puutulleissa, päättämättömyys korkeakoulu- ja ammattikouluverkon kehittämisessä sekä epäonnistunut kuntapolitiikka ovat kaikki yhdessä tuottamassa ison aluepoliittisen laskun.

Stora Enson tehtaiden lakkautuksesta käyty keskustelu osoitti, että keskustajohtoinen hallitus on unohtanut aluepoliittisen ajattelun ja nostanut kädet ylös markkinavoimien edessä. Kannattavien tehtaiden alasajon hyväksyminen on iso takaisku aluekehitykselle ja valtion omistajapolitiikan linjalle. Kemijärven ja Summan tehtaiden lakkautukset osoittavat, ettei hallitus kuuntele päätöksenteossaan alueen kansalaisia.

Vanhasen hallitus tarjoaa hätäpäissään Kemijärvelle lyhytaikaisia työpaikkoja mm. liimapalkkitehtaassa. Valtion tuella synnytettävät liimapuuhun rakentuvat työpaikat ovat kuitenkin sulke-massa muualla Lapissa ja Suomessa jo ennestään vaikeuksissa olevaa tuotantoa.

Hallituksen toimettomuus jatkuu puuhuollon turvaamisessa. Vanhasen hallitus on osoittautumassa täysin ponnettomaksi Venäjän kanssa käydyissä neuvotteluissa. Venäjän puutuonti uhkaa loppua kokonaan ensi vuoden alussa. Puutuonnin loppuminen tarkoittaa uusia tehtaiden alasajoja, tuhansia uusia työttömiä ja kaiken tämän vaikutukset aluerakenteelle ennestään vaikeuksissa olevassa Itä-Suomessa ovat arvaamattoman suuret.

SDP vaatii hallitukselta nopeita toimia Venäjän puutuonnin turvaamiseksi ja on valmis tukemaan hallituksen aloitteellisuutta tällä alueella. SDP:n puoluehallitus huomauttaa, että kotimaan puu-huollon lisäämiseen tarkoitettujen toimien tulee olla taloudellisesti kestävällä pohjalla. Mm. puunkorjaamisen mahdollistamiseksi uudet liikenneinvestoinnit ovat välttämättömiä. SDP suh-tautuu kuitenkin kriittisesti siihen, että ennestään korkealla olevaa puun hintaa tuettaisiin uusilla verotuilla. Metsäala on ennestään erittäin alhaisesti verotettua ja uusien verotukien ohjaaminen alalla merkitsee verorasituksen painopisteen siirtämistä entistä selvemmin palkansaajille ja elä-keläisille.

Eri puolella Suomea on myös herättänyt vakavaa huolta hallituksen suunnitelmat yliopisto- ja ammattikorkeakoulurakenteen muutoksista. Näitä uudistuksia ollaan valmistelemassa hallituksen sisäpiirissä ilman avointa kanssakäymistä yliopisto- ja ammattikorkeakoulukentän kanssa.

Aluepoliittisia ongelmia pahentaa edelleen myös porvarihallituksen kuntapolitiikka. Kuntatalouden pitäminen ahtaalla johtaa erityisesti pienissä maaseutu- ja kaupunkikunnissa kestämättömään tilanteisiin ja uusiin veroäyrin korotuksiin. Keskustan oma maaseutukenttä on joutumassa ponnettoman kuntapolitiikan maksumieheksi.

SDP vaatii Vanhasen hallitusta korjaamaan linjaansa ja toteuttamaan vahvempaa aluepolitiikkaa. Sen tulee rakentua terveen talouskasvun tukemiseen, vahvoihin aluekeskuksiin ja osaamiskeskusajattelun jatkamiseen. SDP kannattaa ehdotuksia aluepolitiikasta perusteellista selontekoa, jotta koko eduskunta voisi ottaa asiaan kantaa.