Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n puoluehallitus on käsitellyt puoluejärjestöjen ja jäsenten tekemät 343 aloitetta

Ajankohtaista 11:39

Suomen Sosialidemokraattisen puolueen 42. puoluekokous järjestetään 27.-29.5.2010 Joensuussa. SDP:n osastot ja jäsenet tekivät kokoukselle kaikkiaan 343 aloitetta. Puoluejärjestöjen ja jäsenten aktiivisuus aloitteiden laadinnassa on ollut jälleen korkealla tasolla. Aloitteita puoluekokoukselle jätettiin nyt neljänneksi eniten sitten 1960-luvun lopun, josta saakka aloitteita on tilastoitu.

Eniten aloitteita tehtiin tällä kertaa sosiaali- ja terveyspolitiikasta, yhteensä 85. Näiden lisäksi esimerkiksi 37 koulutus-, kulttuuri- ja viestintäaloitteessa on suoraan ihmisten arkeen liittyviä avauksia. Järjestön kehittämiseen tähtääviä aloitteita puoluekokoukselle tehtiin 58. Talouteen ja verotukseen liittyviä aloitteita on 33 ja laki- ja hallintoaloitteita 36. Eniten aloitteita puoluekokoukselle on tullut Helsingin piiristä (77).

SDP:n puoluehallitus on antanut tehdyistä aloitteista lausuntonsa puolueen sääntöjen mukaisesti helmikuun loppuun mennessä. Aloitteet lausuntoineen toimitetaan puoluekokousedustajille. Aloitteisiin ja puoluehallituksen lausuntoihin ja puoluekokoukselle tehtyihin päätösesityksiin voi tutustua täällä.

Työelämäaloitteissa kannetaan huolta työelämän laadun kehittämisestä. Ns. pätkätyöläisten lomapankki on otettava käyttöön. Päämääränä on, että samankaltaisista työntekotilanteista ansaitsee samalla työmäärällä samat edut ja oikeudet riippumatta työnteon ja työsuhteen muodosta. SDP sitoutuu kestävään julkiseen talouteen ja lakisääteisten työeläkkeiden riittävyyteen. Nuorten työelämään kiinnittymisen helpottamiseksi puolue esittää oppivelvollisuuden pidentämistä ja nuorten yhteiskuntakuun laajentamista.

Sosiaalialoitteissa halutaan kannustaa isiä vanhempainvapaiden pitämiseen. Tähän tähdätään vanhempainvapaajärjestelmän kehittämisellä. Vanhemmuuden kustannuksia mies- ja naisvaltaisten alojen kesken on syytä tasata entistä paremmin. Vanhustenhoitoon on säädettävä laki, joka takaa vanhuksille oikeuden ihmisarvoista ja mielekästä elämää tukeviin palveluihin.

Useissa aloitteissa esitetään vaatimus hyvinvointierojen tasaamisesta ja köyhyyden sekä syrjäytymisen määrätietoisesta ehkäisemisestä. SDP:n mukaan näiden on oltava läpikäyvinä teemoina maan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa ja kaikilla harjoitettavan politiikan osa-alueilla.

Veroaloitteissa vaaditaan mm. varallisuusveron palauttamista. Omaisuuksia on verotettava nykyistä kireämmin. Samalla pääomatuloveroa on kiristettävä ja se on tehtävä progressiiviseksi.

Kansainvälisissä aloitteissa edellytetään, että Suomen on tasaisesti nostettava kehitysmäärärahansa YK:n suosittamaan 0,7 prosenttiin bruttokansantulostaan vuoteen 2015 mennessä. Suomen on myös toimittava aktiivisesti kansainvälisissä yhteisöissä ja yhteyksissä uusien kansainvälisten verojen ja sääntelytoimien aikaansaamiseksi.

SDP kannattaa kunta-aloitteissa vaadittua pormestarimallin kokeilua ja käyttöönottoa kuntien valtuustojen niin päättäessä. Aloitteissa toivotaan myös sosialidemokraattisen metropolipolitiikan terävöittämistä. SDP:n oma metropoliohjelma valmistuu vuoden 2010 loppuun mennessä.

Aloitteissa kannetaan myös huolta äänestysaktiivisuuden laskusta. Äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi tulisi pikaisesti selvittää ja tehdä ehdotukset ennakkoäänestysajan ja varsinaisen vaalipäivän yhdistämisestä siten, ettei äänestämiseen synny välipäiviä. Myös vaalien ajankohtien yhdistäminen toisiinsa ja sen mahdolliset vaikutukset äänestysaktiivisuuteen sekä erilaisten vaalijärjestelmien vaikutukset äänestysaktiivisuuteen on arvioitava.

Aloitteiden käsittelyn lisäksi puoluekokouksessa käsitellään visioasiakirja, joka linjaa SDP:n tavoitteita kohti vuotta 2020 talous-, työllisyys-, hyvinvointi-, sivistys- ja ympäristöpolitiikassa, sekä kaksi ajankohtaista julkilausumaa.