Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n puoluehallitus: Kasvu kuuluu niin kaupunkien kuin maaseudun asukkaille

Ajankohtaista 14:53

Kuntavaalikuvitus

Suomessa ei tarvita vastakkainasettelua, vaan näköaloja kaupunkien ja alueiden kehittämiseen

SDP katsoo, että 100-vuotias Suomi tarvitsee sekä koko maan elinvoimaa edistävää kaupunkipolitiikkaa, että erilaisten kuntien ja alueiden tasa-arvoa tukevaa aluepolitiikkaa. Puolue näkee kaupungistumisen tosiasiana, jota ei voi eikä pidä estää poliittisilla päätöksillä. Samaan aikaan on kuitenkin huolehdittava siitä, että myös väestöllisesti supistuvilla alueilla säilyy mahdollisuudet palveluihin ja hyvään elämään. Tasa-arvon edistäminen ihmisten välillä on tässäkin kysymyksessä SDP:n toiminnan keskeinen tavoite.

Väestön keskittyminen tuo mukanaan haasteita niin kasvaville kaupunkiseuduille kuin pienemmille kaupungeille ja kunnille 

Väestön voimakas kasvu tarkoittaa kaupungeille haasteita muun muassa asuntotuotantoon, liikenteeseen ja palveluihin liittyvissä asioissa. Erityisesti pääkaupunkiseudun voimakas kasvu vaatii huomiota ja tukea myös valtion osalta. Sosialidemokraattien mielestä oleellista on, että paikalliset ja valtakunnalliset poliittiset ratkaisut mahdollistavat väestön kasvun vastaanottamisen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti mahdollisimman kestävällä tavalla. Kasvun tukemisen lisäksi on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota siihen, että kaupungit kehittyvät myös sosiaalisesti kestävällä tavalla. Kaupunginosien eriarvoistuminen on iso ongelma, johon on puututtava nykyistä hanakammin niin maankäytön, asumisen ja liikenteen ratkaisuilla kuin resurssien lisäämisellä erityistä tukea tarvitseville alueille. Ihmisten osallisuuden tukeminen ja lähiöiden aktiivinen kehittäminen ovat avainasemassa kaikille tasa-arvoisemman kaupungin luomisessa.

Väestöllisesti supistuvilla alueilla isoja haasteita ovat muun muassa kotien rahallisen arvon aleneminen, palvelujen ja työpaikkojen väheneminen sekä osaavan työvoiman saaminen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta on selvää, että palvelujen järjestämiseen tarvitaan yksittäisiä kuntia leveämmät hartiat. SDP:n lähtökohta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiselle on, että jokainen suomalainen asuinpaikasta riippumatta saa oikeat palvelut oikea-aikaisesti riittävän läheltä. Järkevällä sote-uudistuksella turvataan myös osaavan työvoiman saatavuus tärkeissä hyvinvointipalveluissa. Uudistus kannattaa toteuttaa siten, että alueiden ja kuntien erilaisuus huomioidaan. Siksi palveluiden järjestämisestä vastaavalle taholle on annettava mahdollisuus itse arvioida ja organisoida palvelutuotannon kokonaisuus peruspalvelujen osalta.

Työllisyyttä ja kasvua voidaan vahvistaa tukemalla kaupunkien ja alueiden omia vahvuuksia

Kaupungeille on jäätävä sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen riittävästi liikkumatilaa päättää esimerkiksi kasvupalveluista eli työllisyys- ja elinvoimapolitiikasta sekä maankäytöstä. Jotta suomalaiset kaupungit voivat pärjätä kansainvälisessä kilpailussa muiden kaupunkiseutujen kanssa, on niillä oltava riittävän vahva itsehallinto. Maakuntauudistus ei saa heikentää kaupunkien toimintaedellytyksiä.

Kaupunkiseudut ovat tärkeitä koko maan ja eri alueiden menestymisen kannalta. Kaupungit eivät kuitenkaan pärjää yksin vaan ne tarvitsevat ympärilleen elinvoimaisia kuntia ja maaseudun. Eri alueiden vastakkainasettelun sijaan Suomessa tarvitaankin näköala, jossa kaupunkiseudut ja harvaan asutut alueet menestyvät yhdessä.