Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n puoluehallitus: Ilmastosopu löydyttävä!

Ajankohtaista 07:40

Maailman valtioiden on päästävä Kööpenhaminan ilmastokokouksessa yhteisymmärrykseen kattavasta ilmastosopimuksesta. Voimaan on saatava mahdollisimman laaja ja kaikkia osapuolia velvoittava sopimus, joka jakaa päästövähennysvelvoitteet sosiaalisesti oikeudenmukaisesti erilaisille maille.

Kööpenhaminassa valtioiden on sitouduttava maailman lämpötilan nousun rajoittamiseen kahteen asteeseen esiteolliseen aikakauteen verrattuna. Sopimukseen on kirjattava myös suunnitelmat erilaisten ekokatastrofien ennaltaehkäisyyn ja niihin varautumiseen. Sopimuksessa on lisäksi sovittava ilmastotoimenpiteiden rahoituksesta, jotta sopeuttamis- ja hillitsemistoimet erityisesti kaikkein köyhimmissä maissa olisivat mahdollisia. Ilmastonmuutoksesta kärsivät eniten ne, jotka ovat siihen vähiten syyllisiä.

SDP vaatii, että Eurooppa-neuvosto, Euroopan parlamentti ja komissio sitoutuvat vuoden 2010 aikana vähentämään jäsenmaiden päästöjä 30 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Tämä sitoumus on tehtävä riippumatta muiden kehittyneiden maiden sitoutumisesta tavoitteisiin. Euroopan unionin on oltava etulinjassa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. 

Historiallinen mahdollisuus löytää yhteisymmärrys ilmastosopimuksesta on käytettävä Kööpenhaminassa hyväksi. Mikäli tässä epäonnistuttaisiin, tulee joka tapauksessa edessä olevien ilmastotoimenpiteiden toteuttaminen maailman valtioille sekä taloudellisesti että inhimillisesti paljon raskaammiksi. 

SDP:n puoluehallitus muistuttaa myös, että ilmastotoimenpiteillä on runsaasti positiivisia vaikutuksia valtioiden talouksille. Vihreän kasvun avulla on mahdollista luoda yksin Eurooppaan seuraavan vuosikymmenen aikana jopa kymmenen miljoonaa uutta työpaikkaa. 

Ilmastotoimenpiteiden työllistävä vaikutus on käytettävä Suomessa täysimittaisesti hyväksi. Uudet energiaratkaisut on toteutettava mahdollisimman vähäpäästöisinä. Uusiutuvien energiamuotojen tuen on oltava mahdollisimman kustannustehokasta. Samalla energiatehokkuutta on kasvatettava erityisesti rakentamisessa ja liikenteessä. Nopeita junayhteyksiä on rakennettava maahamme lisää: Raideliikenteen määrätietoisella kehittämisellä on mahdollista korvata sisäisen lentoliikenteen tarve lähes koko maassa. 

Suomen kannalta on tärkeää määritellä sopimuksessa hiilinielujen laskentatapa, jonka mukaan nieluista saatavat päästövähennykset luetaan hyväksi valtioiden päästövelvoitteiden täyttämisessä. Suomen merkittävin hiilinielu on maamme metsävaranto. Järkevällä metsänhoidolla metsien hiilen sitomiskapasiteettia on mahdollista edelleen kasvattaa. Metsänhoidon kehittämistä ilmastoystävällisempään suuntaan pitää tukea kansallisella politiikalla. 

SDP:n puoluehallitus painottaa, että työntekijöiden oikeudet on turvattava ilmastosopimuksen mukana tulevassa muutoksessa. Sopimuksen pitää sisältää periaate työntekijöiden toimeentulon turvaamisesta. Ilmastonmuutoksen hillinnästä aiheutuvat kustannukset on jaettava sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla niin globaalilla kuin kotimaankin tasolla.