Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n puoluehallitus: Hyvä yhteistyö on turvattava työmarkkinoilla – työntekijöille edustus hyvinvointialueiden hallintoon

Ajankohtaista 13:44

Vakaat ja ennakoitavat, aitoon sopimiseen perustuvat työmarkkinat ovat keskeinen osa hyvinvointivaltiota ja suomalaisen yhteiskunnan etu.

Hallitus on tehnyt työllisyyttä ja taloutta edistäviä päätöksiä ja vienti vetää. Neuvottelukierroksella on hiljattain syntynyt toimivia ratkaisuja, jotka molemmat järjestäytyneet osapuolet hyväksyivät. Enemmistö suomalaisista työnantajista näkeekin paljon hyvää nykyisessä työmarkkinajärjestelmässä eli yleissitovissa työehtosopimuksissa ja niitä täydentävässä paikallisessa sopimisessa.

Työväenliikkeen perusajatus on kautta historian ollut pitää ihmiset mukana heitä koskevassa päätöksenteossa ja tätä pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusperiaatetta ei pidä lähteä murentamaan. SDP:n puoluehallitus korostaa, että Suomessa ei voida tinkiä kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimuksin takaamista oikeuksista järjestäytyneeseen sopimiseen tai työtaisteluihin.

Hyvinvointialueiden aloittaessa tapahtuu Suomen suurin liikkeenluovutus. Uusilla hyvinvointialueilla luodaan myös uutta työnantajavastuun kulttuuria. Palkkaharmonisointiin on varattava riittävä rahoitus ja muutos pitää valmistella tiiviissä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Hyvinvointialueilla tulee taata työntekijöiden edustus alueen hallituksessa tai niiden alaisissa henkilöstöjaostoissa ja toimivan työpaikkademokratian toteutua kaikilla toimialoilla, niin että alueen johto sitoutuu toimivaan yhteistyöhön luottamusmiesten kanssa. SDP:n puoluehallitus kehottaa kaikkia puolueita viestimään avoimesti valmiudestaan varmistaa työntekijöiden edustus hyvinvointialueiden päätöksenteossa.

Tutkimukset näyttävät, että työhyvinvointi on yksi suurimmista työn tuottavuuteen ja työssä jaksamiseen sekä työurien pituuteen vaikuttavista tekijöistä. Tämä tulee ottaa huomioon myös hyvinvointialueiden toiminnassa. Työhyvinvointiin kuuluu myös sopiminen järjestäytyneesti neuvotteluratkaisua yhteisesti etsien. SDP sitoutuu puolustamaan sopimisen periaatteita niin hyvinvointialueilla kuin muuallakin työmarkkinoilla ja kannustaa työmarkkinaosapuolia etsimään ratkaisuja sopien meneillään olevissa ja tulevissa neuvotteluissa.