Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marinin puhe SDP:n puoluevaltuuston kokouksessa 19.11.2022

Ajankohtaista 14:17

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marinin puhe SDP:n puoluevaltuuston kokouksessa 19.11.2022

Muutokset puhuttaessa mahdollisia.

 

Hyvät ystävät, arvoisat median edustajat,

Onpa hienoa päästä pitkästä aikaa kokoontumaan teidän kanssanne, tällä kertaa tänne Lappeenrantaan, keskustelemaan siitä, millaista tulevaisuutta me sosialidemokraatit haluamme vaalien jälkeen rakentaa.

Huhtikuun eduskuntavaalit pidetään reilun neljän kuukauden kuluttua. Ne käydään hyvin erilaisessa maailmassa, kuin missä aloitimme hallitustyön viime vaalien jälkeen.

Meitä on koetellut maailmanlaajuinen koronapandemia, mutta myös Venäjän julma hyökkäys Ukrainaan. Suomi on päättänyt liittyä Natoon aikana, jolloin Euroopassa käydään sotaa.

Sodan vaikutukset välittyvät myös suomalaisten arkeen. Energian ja muun elämisen kustannukset nousevat. Inflaatio on korkeammalla tasolla kuin vuosikymmeniin. Arkinen toimeentulo herättää huolta myös täällä Lappeenrannassa, jossa tapasimme aamulla ihmisiä. Monella oli mielessä myös Puolassa tapahtunut ohjusräjähdys, joka kertoo karua kieltään sodan järjettömyydestä ja arvaamattomuudesta.

Me tuemme Ukrainaa niin kauan kuin on tarpeen. Vaikka ihmiset ovat huolissaan ja väsyneitä, on tärkeää, ettemme turru sotaan vaan muistamme, mitä Ukrainassa tapahtuu joka päivä. Vääryyden ei voi antaa voittaa, vaan oikeuden on voitettava. Meidän on puolustettava arvojamme ja niille perustuvaa yhteiskuntamalliamme. Demokratiaa, vapautta, ihmisoikeuksia, rauhaa ja yhteisiin pelisääntöihin perustuvaa maailmanjärjestystä.

Pohjoismainen hyvinvointivaltio on maailman onnistuneimpia tapoja turvata tavallisten ihmisten vapaus, hyvinvointi, työ ja toimeentulo sekä mahdollisuus elää hyvää elämää.

Seuraavissa vaaleissa on kysymys ihmisten hyvinvoinnin ja toimeentulon turvaamisesta välillä arvaamattomassakin maailmassa. Kyse on kansakuntien, mutta myös arjen perusturvallisuudesta.

 

Hyvät kuulijat,

SDP:n tavoitteena on yhteiskunta, joka pitää kaikki mukana. Sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus sekä toimeentulo niin työn kuin sosiaaliturvan kautta muodostavat sen peruspilarit.

Hallituskauden suurimpiin rakenteellisiin uudistuksiin lukeutuu pitkään tavoiteltu sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus, jonka myötä palveluiden painopiste siirtyy perus- ja ennaltaehkäiseviin palveluihin. Tämä parantaa hoitoon pääsyä ja vähentää pidemmällä aikavälillä erityistason palvelujen kuluja, kun ongelmat eivät pääse vaikeutumaan ja pitkittymään.
Me sosialidemokraatit olemme tehneet paljon työtä hyvinvointialueiden rakentamiseksi ja ihmisten terveyden sekä hyvinvoinnin edellytysten parantamiseksi. Samalla meidän on kuitenkin syytä huomata, että esimerkiksi koronapandemian myötä terveydenhuoltojärjestelmäämme on kertynyt mittavaa hoitovelkaa.

Hyvinvointialueiden työn aloittamista varjostavat myös henkilöstöpulaan ja nouseviin hintoihin liittyvät haasteet, joita meidän on ratkottava.

Käytännön elämässä hoitovelka tarkoittaa esimerkiksi väliin jääneitä syöpäseulontoja, kasvavia jonoja kuntoutukseen, pitkäaikaissairaiden hoitotasapainon järkkymistä ja kiireettömien leikkauksien perumisia. Kaikki nämä asiat johtavat hoitamattomina yhä suurempiin kustannuksiin ja tarpeettomaan ongelmien pitkittymiseen.

Siksi SDP haluaa turvata hyvinvointialueiden sujuvan aloituksen ja purkaa pandemian myötä kasvaneita hoitojonoja. Hoitovelan purkamiseen onkin välttämätöntä osoittaa merkittävää uutta lisärahoitusta.

Velkaa on purettava, jotta jokaisella on mahdollisuus saada heille kuuluvaa oikea-aikaista ja laadukasta hoitoa. Samalla turvataan myös sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevien ammattilaisten mahdollisuudet tehdä työnsä hyvin ilman kohtuutonta painetta ja kiirettä. On järkevämpää inhimillisesti ja taloudellisesti antaa aika perusterveydenhuoltoon nopeasti kuin ajaa ihmiset kalliiseen päivystykseen. Rahan käyttäminen ennaltaehkäiseviin ja perustason palveluihin säästää rahaa kalliista erikoistason palveluista.

Hoitovelan purkaminen on paitsi inhimillisesti oikein, myös taloudellisesti ainoa järkevä vaihtoehto.

Toinen merkittävä teema seuraavissa vaaleissa on koulutus ja osaaminen.

SDP on hallituksessa tehnyt merkittäviä päätöksiä, joilla parannetaan lasten ja nuorten elämää. Olemme palauttaneet kaikkien lasten subjektiivisen kokoaikaisen varhaiskasvatusoikeuden, pienentäneet ryhmäkokoja ja laskeneet varhaiskasvatusmaksuja. Olemme toteuttaneet jatkuvan oppimisen uudistuksen ja samalla lisänneet koulutuksen rahoitusta kaikilla koulutusasteilla.

Olemme toteuttaneet oppivelvollisuusuudistuksen ja maksuttoman toisen asteen. Tämä on ollut tärkeä tasa-arvoteko ja historiallinen uudistus. Olemme panostaneet tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä luoneet parlamentaarisen rahoitusnäkymän yli vaalikausien.

Suomi pärjää kansainvälisessä kilpailussa vain koulutuksella ja osaamisella. Siksi työtä on yhä tehtävänä.

On vakava asia, että peruskoulumme ei ole enää tarjoa samanlaisia mahdollisuuksia kaikille ja oppimiserot ovat kasvaneet. Jokaisen lapsen ja nuoren tulisi saada riittävät tiedot ja taidot pärjätäkseen. Nyt näin ei ole.

Siksi SDP haluaa jatkaa koulutuksen vahvistamista toteuttamalla vaalien jälkeen peruskoulu-uudistuksen. Tavoitteenamme on vahvistaa peruskoulun alkuperäistä tavoitetta: kaikissa kouluissa ympäri Suomen tulee olla yhtäläinen mahdollisuus laadukkaaseen opetukseen ja perustaitojen oppimiseen.

Peruskoulussa pitää pystyä hankkimaan sellaiset tiedot ja taidot, joilla nuori pärjää toisen asteen koulutuksessa. Luku- kirjoitus- ja laskutaito, mutta myös kielitaito, digitaidot, medialukutaito, demokratiataidot ja tunnetaidot ovat keskeisiä kansalaistaitoja, joita on vahvistettava. Jokaisen lapsen ja nuoren on saatava peruskoulusta riittävä osaaminen ja taidot pärjätäkseen. Tämän tulisi olla itsestäänselvyys, mutta tällä hetkellä se ei sitä ole.

Yhtä lailla panostuksia ja uudistuksia tulee tehdä kaikilla koulutusasteilla. Suomalaisten koulutustasoa täytyy nostaa kokonaisuudessaan – myös korkeakouluissa. SDP:n tavoite on kirkas: Haluamme palauttaa Suomen koulutuksen kärkimaaksi.

 

Hyvät ystävät,

Inflaatio, kohoavat energian hinnat ja muut nousevat kustannukset ovat suurelta osin heijasteita Venäjän Ukrainaa vastaan aloittamasta sodasta.

Energiantoimitusten vähentäminen ja lakkauttaminen ovat Venäjän tietoinen tapa murentaa Euroopan ja Suomen tukea Ukrainalle sekä aiheuttaa levottomuutta ja epävakautta. Tätä tavoitettaan Venäjä ei saa saavuttaa.

Siksi sosialidemokraatit ovat jo tehneet hallituksessa päätöksiä energiakriisin vaikutusten lieventämiseksi sekä kansalaisten ostovoiman turvaamiseksi. Tavallisten ihmisten ja erityisesti pienituloisten pärjäämisen turvaaminen on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme nousevien hintojen aikana.

Jo päätettyihin toimiin lukeutuvat ylimääräiset indeksikorotukset sekä pienituloisille kotitalouksille suunnattu uusi sähkötuki. Lapsiperheiden ostovoimaa turvaavat päätökset joulukuussa kaksinkertaisena maksettavasta lapsilisästä sekä määräaikaisista parannuksista lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen, työttömyysturvan lapsikorotukseen ja toimeentulotuen alle 18-vuotiaiden lasten perusosaan.

Lisäksi hallitus on päättänyt pysyvästi alentaa varhaiskasvatusmaksuja ja korottaa yksityisen tuen hoitolisää.

Hallitus on päättänyt myös väliaikaisesta sähköenergialaskujen perusteella myönnettävästä verovähennyksestä, sähkön arvonlisäveron väliaikaisesta alentamisesta 10 prosenttiin, henkilökuljetusten väliaikaisesta verovapaudesta ja matkakuluvähennyksen korotuksesta.

Olemme valmiita myös lisätoimiin, sillä tulevaa on juuri nyt erityisen vaikeaa ennakoida. Tärkeintä on, että ihmiset voivat tällaisinakin aikoina elää elämäänsä luottaen siihen, että kaikista pidetään huolta.

Energiakriisin juurisyyn poistamiseksi Suomen ja Euroopan tulee nopeasti kasvattaa omavaraisuuttaan ja puhtaan energian tuotantoa. Tämän teemme investoimalla uusiin teknologioihin ja vihreään siirtymään.

Meidän tulee katsoa myös muita haavoittuvuuksiamme ja niistä irrottautumista koko Euroopan tasolla. Euroopan on oltava nykyistä omavaraisempi ja kyvykkäämpi toimimaan riippumatta sellaisten maiden vaikutusvallasta, jotka eivät jaa yhteisiä arvojamme.

 

Hyvät kuulijat,

SDP:n tavoitteena on turvata tavallisten suomalaisten hyvinvointi ja toimeentulo sekä mahdollisuus elää hyvää elämää yksilön lähtökohdista riippumatta.

Tavoitteen toteutuminen edellyttää vastuullista taloudenpitoa, joka mahdollistaa tulevaisuuden kasvun toistamatta menneisyyden virheitä.

SDP:n talouspoliittinen linja lähtee oikeudenmukaisuudesta ja pitkäjänteisyydestä. Kuljemme kohti julkisen talouden tasapainoa useamman vaalikauden aikana. Samalla on selvää, että myös tulo- ja menosopeutukselle on tulevalla hallituskaudella paikkansa.

SDP:n talouslinjan voi tiivistä neljäksi numeroksi: 2, 4, 60 ja 80.

Ensinnäkin SDP tavoittelee vähintään kahden prosentin kestävää vuotuista talouskasvua. Se saavutetaan tuottavuutta ja yhteiskunnallista luottamusta vahvistavilla päätöksillä sekä aktiivisella työllisyyspolitiikalla.

Toinen tavoitteemme liittyy investointeihin. Haluamme pitää tiukasti kiinni yhdessä sovituista neljän prosentin TKI-panostuksista. Tutkimuksella, kehitystyöllä ja innovaatioilla luodaan tulevaisuuden työtä, vaurautta ja uuden kasvun edellytyksiä.

Suomi kilpailee maailmassa osaamisella, korkealla teknologialla ja fiksuilla tavoilla tehdä asioita. Laadukas, tasa-arvoinen ja maksuton korkeakoulutus yhä useammalle tukee tässä onnistumista. Siksi SDP asettaa kolmanneksi tavoitteekseen sen, että 2030-luvulle tultaessa vähintään 60 % alle 35-vuotiaista on korkeasti koulutettuja.

Nämä tavoitteet saavutetaan varmimmin yhteistyön ja luottamuksen ilmapiirissä, jota sopiminen osaltaan tukee. SDP katsookin, että Suomessa tulisi yhdessä sopia kunnianhimoisesta elinkeino- ja teollisuuspolitiikasta. Kasvun vauhdittaminen rakenneuudistuksin ja viisaasti investoiden voi tuottaa meille merkittävästi lisää liikkumavaraa taloudenpidossa.

Suomessa on nyt 100 000 työllistä enemmän kuin hallituskauden alussa. Voimme olla tyytyväisiä siihen, että työllisyysasteemme on ennätystasolla ja kokoaikatyöllisten määrässä olemme pohjoismaiden ykkönen. Korkea työllisyysaste luo ihmisille osallisuutta, hyvinvointia ja mahdollisuuksia. Samalla se on keskeinen valtiontaloutta kannatteleva elementti.

Neljänneksi taloudelliseksi tavoitteekseen seuraavalle vaalikaudelle SDP onkin asettanut 80 prosentin työllisyystavoitteen.

Tavoitteenamme on samalla luoda uskottavat askelmerkit kohti täystyöllisyyttä. Täystyöllisyydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa työttömyys on pysyvästi alle 5 %.

Keskeistä ei ole pelkkä työllisyysaste, vaan työtunnit ja lopulta palkkasumman kehitys – kaikki mittarit, jotka kuvaavat tehtyä työpanosta kansantaloudessa. Näiden kaikkien tulee kasvaa.

Työn määrän ohella merkitystä on myös sen laadulla. Meidän vahvuutemme on vahva sopimisen kulttuuri, josta tulee pitää kiinni myös tulevaisuudessa. Sopiminen luo vakautta, joka luo kilpailukykyä ja houkuttelevampaa toimintaympäristöä. Reilussa työelämässä jaksetaan paremmin ja aikaa jää myös muulle elämälle.

Julkista taloutta tulee siis vahvistaa ensisijaisesti talouskasvun vauhdittamisella ja työllisyyden parantamisella. Samaan aikaan tarvitsemme kuitenkin myös sopeutusta.

Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään menoista, vaan meno- ja tulosopeutuksen yhdistelmästä.

Tavoitteenamme on tiivistää veropohjaa korjaten aukkoja, joita siihen on vuosien saatossa nakerrettu. Muun muassa verovälttelyä on tulevalla hallituskaudella kitkettävä. Näin tarvittavat tulot voidaan kerätä oikeudenmukaisesti eikä pieni- ja keskituloisten ihmisten palkkojen tai eläkkeiden verotusta nostamalla. Sopeutukset voidaan myös toteuttaa ilman leikkauksia sosiaaliturvaan, koulutukseen tai muihin hyvinvointivaltion ytimessä oleviin palveluihin.

SDP:n tavoitteena on valtion taloudenpidon rakenteiden korjaaminen siten, että menot ja tulot huomioidaan valtion budjetissa samanarvoisesti. Valtiontalouden kehysmenettelyä tuleekin uudistaa niin, että myös verotukseen tehtävät muutokset huomioidaan. Muutoksella vähennettäisiin julkista taloutta heikentävien uusien verotukien luomista.

Myös EU-tasolla on tunnistettu, että talouden ohjausjärjestelmiä pitää päivittää.

 

Hyvät ystävät,

Talouspolitiikkaa tulee tehdä tulevaisuutta varten, mutta myös menneistä virheistä oppien.

Huonot päätökset voivat hidastaa kasvua tai estää sen kokonaan. Viime vuosikymmenet ovat opettaneet sen selvästi.

Resepti, jonka mukaan julkisista palveluista sekä pienituloisilta leikkaamalla ja veropohjaa kaventamalla voitaisiin saavuttaa kasvua, on monet kerrat osoittautunut toimimattomaksi.

Siitä huolimatta olemme taas kuulleet esimerkiksi kokoomuksen suunnalta esityksiä siitä, miten leikkaukset työttömyysturvaan ja asumistukeen ovat välttämättömiä. Kuitenkin samaan aikaan varakkaiden veronalennuksia ollaan valmiita rahoittamaan velkarahalla.

Miljardiluokan veronalennusten ja sosiaaliturvaleikkausten toteuttaminen kohoavan inflaation ja heikentyvän ostovoiman aikakaudella on vastuuton ja epäoikeudenmukainen yhdistelmä.

Venäjän hyökkäyssodan heijastevaikutuksena nouseviin hintoihin tulee vastata pitämällä kaikki mukana, ei ajamalla jo valmiiksi heikommassa asemassa olevia syvemmälle ahdinkoon. Pohjimmiltaan kysymys on valinnasta kylmien arvojen ja tavallisten ihmisten puolustamisen välillä.

 

Hyvät kuulijat,

Me sosialidemokraatit lähdemme siitä, että epävarmoina ja vaikeina aikoina kaikista täytyy pitää huolta.

Me olemme valmiita käymään keskustelua myös tiukoista valinnoista, mutta ratkaisujen on oltava oikeudenmukaisia. Me haluamme rakentaa Suomea sopien ja neuvotellen.

Huhtikuussa käydään eduskuntavaalit, joissa valitaan Suomen suunta. Valitsemmeko sosialidemokraattien tulevaisuuteen katsovan – hyvinvointia, työtä ja osaamista turvaavan Suomen vai vanhoihin oppeihin jämähtäneen ja heikompiosaisia polkevan oikeistolaisen politiikan? Valitsemmeko oikeudenmukaisuutta vai eriarvoisuutta lisäävän linjan?

Me sosialidemokraatit esitämme oman vaihtoehtomme. Me tulemme tekemään lujasti töitä sen eteen, että suomalaiset voivat paremmin tulevaisuudessa ja Suomi menestyy. Me koputamme oville, soitamme äänestäjille ja otamme yhteyttä sosiaalisessa mediassa. Me olemme avoimia keskustelulle ja haluamme tarjota oman ohjelmamme jokaisen äänestäjän arvioitavaksi.

Me haluamme jatkaa paremman, kestävämmän ja turvallisemman Suomen rakentamista. Yhdessä kaikkien suomalaisten kanssa.