Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen puhe puoluekokouksessa lauantaina 22.8.2020

Ajankohtaista 13:35

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne, puhe puoluekokouksessa lauantaina 22.8.2020
Muutokset puhuttaessa mahdollisia

Arvoisat puoluekokousedustajat, kutsuvieraat, hyvät toverit, bästa kamrater!

Avauspuheessani jo hieman analysoin liikkeemme ja Tampereen kaupungin hyvää ja vahvaa suhdetta. Myös henkilökohtaisesti minulla ja Tampereella on suhde, jonka ehkä vain harvat tietävät.

Soitin nuorena miehenä reilut kymmenen vuotta klarinettia Hyvinkäänkylän Työväenyhdistyksen soittokunnassa. Olin juuri palannut suorittamasta asevelvollisuutta, kun soittokunta järjesti viihdemusiikin konsertin. Konsertin laulusolistiksi muutaman kappaleen verran oli saatu värvättyä taiteilija-professori Veikko Sinisalo. Konsertin päätteeksi Veikko kysyi soittajilta, oliko kukaan vailla työtä. Hänellä olisi tarjolla työtä autonkuljettaja-näyttämömiehenä käynnistymässä olleella Aleksis Kivi-kiertueella. En epäröinyt hetkeäkään ja ilmoittauduin saman tien Runo-Pirkka Oy:n palvelukseen. Veikko palkkasi minut ja niin minustakin tuli tamperelainen muutamaksi vuodeksi.

Asuin tuossa Tampere-taloa vastapäätä Lähteenlinnassa. Tampere tuli tutuksi, kun ehdin olla kotona kiertueen lomassa. Myöhemmin kaksi vanhinta tytärtäni ovat asuneet täällä ja heidänkin kauttaan on tullut paljon myönteisiä kokemuksia Tampereesta ja tamperelaisista.

Hyvät toverit!

Kun minut kuusi vuotta sitten valittiin puolueemme puheenjohtajaksi, halusin tarjota vaihtoehdon, jolla usko ja luottamus liikkeeseemme palautetaan. Ja halusin palauttaa oman itseluottamuksemme työhömme. Sillä kuten monesti olemme todenneet: SDP on parhaimmillaan silloin, kun se on rohkeimmillaan.

Globaalit haasteet ja mahdollisuudet, ilmastonmuutos ja yhä kiihtyvä teknologinen kehitys edellyttävät myös sosialidemokratialta uutta ajattelua. Vain me voimme viitoittaa tien 2030-luvun hyvinvointivaltiolle, joka ymmärtää ja tukee tavallista ihmistä muutoksen keskellä. Sillä epävarmuus tulevasta, työpaikasta tai perheen toimeentulosta kalvaa suurta joukkoa länsimaiden ihmisistä. Viime vuonna julkaistussa Edelman-luottamusbarometrissa noin joka toinen saksalainen, ranskalainen tai englantilainen vastaaja suhtautui pessimistisesti omaan tulevaisuuteensa.

Pahimmillaan toivottomuus ja yhteiskunnan eriarvoisuus murentavat luottamusta demokratian instituutioihin ja politiikan päätöksentekoon. Ja tästä demokratian ja oikeusvaltion rapautumisesta hyötyvät vain väärät profeetat, voimat, jotka haluavat kääntää kehityksen kelloa vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja taaksepäin. Syyllisiä haetaan milloin toisista kulttuureista, milloin Euroopan unionista.

Ystävät, meidän on rohkeasti käytävä taisteluun näitä voimia vastaan. Meidän on hyökättävä väärän tiedon levittäjiä vastaan totuudella, toivolla ja teoilla. Työhön tarvitsemme jokaista: käymään toisia arvostavaa ja kunnioittavaa keskustelua, mutta oikaisemaan virheet ja erehdykset. Näyttämään totuuden, mutta paljastamaan valheet.

Bästa vänner, vi måste gå i kamp mot dessa destruktiva krafter. Vi måste slå till mot dem som sprider lögner med sanning, hopp och insatser för rättvisa. Vi behöver alla i det arbetet: att föra en saklig och respektfull diskussion, men rätta till fel och missförstånd. Att visa sanningen men avslöja lögnerna.

Vahva pohjoismainen hyvinvointivaltio on paras aseemme toivottomuutta ja eriarvoisuutta sekä niistä ammentavia vääriä profeettoja vastaan. Laadukkaat terveyspalvelut, korkea osaaminen ja toimeentulon turva muodostavat kolmikärkemme, jota huollamme ja teroitamme vastaamaan 2020-luvun haasteisiin. Pidämme kiinni oikeusvaltiosta ja perustamme julkisen vallan käytön aina lakiin ja säännöksiin. Vaalimme sananvapautta, mutta parannamme puhekulttuuria. Tätä työtä teemme yhdessä, porukalla, ihmisten arkihuolia kuunnellen ja tuntien. Kaikki on pidettävä mukana ja niin, että kaikki sen myös huomaavat.

Hyvät toverit!

Jo Lahden puoluekokouksessa vuonna 2017 käynnistimme poliittisen ohjelmatyömme YK:n agenda 2030:n pohjalle. Ankkuroimme työmme sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävään kehitykseen. Ymmärsimme ensimmäisenä puolueena Suomessa, että toimiakseen hyvinvointivaltio tarvitsee kaikki kolme jalkaa: Sosiaalisesti kestävä kehitys edellyttää taloudellisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä. Taloudellisesti kestävä kehitys edellyttää ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä. Ja ekologisesti kestävä kehitys edellyttää sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä.

Tämä ohjelmatyö on ollut aivan keskeinen elementti luottamuksen palauttamisessa. Onnistuimme jo oppositioasemasta käsin ottamaan ohjelmatyömme ansiosta haltuumme poliittisen keskustelun johtajuuden. Teimme aloitteita, tarjosimme ratkaisuja ja vaihtoehtoja epäoikeudenmukaiseksi koetulle politiikalle. Ihmisten luottamuksen palautuessa myös oma itseluottamuksemme kasvoi kohisten.

Jotta voi voittaa, on uskottava itseensä, omaan tekemiseensä. Ja toverit: me uskoimme. Huhtikuussa 2019 palasimme eduskuntavaaleissa maan suurimmaksi puolueeksi 20 vuoden jälkeen. 20 vuoden jälkeen. Monelle jäsenellemme ja kannattajallemme voitto oli ensimmäinen koskaan.

Hyvät toverit! Pidetään huoli siitä, että näitä voittoja tulee jatkossa tiheämpään tahtiin. Sillä Suomi ja suomalaiset tarvitsevat näitä voittoja.

Hyvät kuulijat!

Maamme huikea kasvutarina on näyttänyt, että pohjoismainen hyvinvointivaltio on ylivoimainen tapa järjestää yhteiskuntaa. Itselleni hyvinvointivaltion eetoksen on parhaiten kiteyttänyt puolueemme entinen puheenjohtaja Rafael Paasio: Jos et muuten tiedä, mitä teet, ole heikomman puolella. Sillä tästä hyvinvointivaltiossa perimmiltään on kysymys: oikeudenmukaisuudesta ja niiden auttamisesta, jotka huolenpitoa tarvitsevat. Rafulta tämä eetos siirtyi edelleen Pepelle ja syvälle SDP:n perimään. Siksi ajattelenkin usein, että kun Ruotsin entinen pääministeri Per Albin Hansson mainitaan usein naapurin kansankotiajattelun isänä, niin samalla tavalla meillä yhdistyvät Paasiot ja hyvinvointivaltio.

Jotta tämä paasiolaisen hyvinvointivaltion kehittäminen olisi mahdollista, on myös jatkossa kiinnitettävä erityinen huomio työikäisen väestön työhön osallistumiseen. Tarvitsemme pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja rohkeaa rakentamista, jotta kaikki kynnelle kykenevät saadaan työelämään kiinni. Keväällä 2019 arvioimme hallitusohjelman kirjoittamisen yhteydessä, että tarvitsemme tällä vaalikaudella 60 000 uutta työllistä turvataksemme hyvinvointivaltion rahoituspohjan tulevalla vuosikymmenellä.

Maailmanlaajuinen koronakriisi ei ole muuttanut tarvetta nostaa työllisyysastetta hyvälle pohjoismaiselle tasolle miksikään, päinvastoin. Samalla on kuitenkin todettava, että koronakriisin vaikutuksesta toimenpiteiden aikatauluja joudutaan arvioimaan uudelleen. Pandemian aiheuttamaa talouden pudotusta on korjattava elvytyksellä. Emme saa enää toistaa aikaisempien talouskriisien virheitä. 1990-luvun laman ja finanssikriisin opetukset on otettava nyt vakavasti. Leikkauspolitiikalla emme voi rakentaa sosiaalisesti, taloudellisesti tai ekologisesti kestävää kasvua.

Hallituksen piirissä työllisyystoimia on valmisteltu huolellisesti. Erityisen tärkeä uudistus on henkilökohtainen työnhaun malli, joka nojaa työttömien auttamiseen takaisin työelämään ja tiiviiseen sektorirajat yhdistävään yhteistyöhön eri viranomaisten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Osatyökykyisten asemaa on tarkoitus parantaa kehittämällä palkkatukeen liittyviä järjestelmiä ruotsalaisten esimerkkien mukaisesti.

Huomattava vaikutus työllisyydelle on SDP:n pitkään ajamalla tavoitteella oppivelvollisuusiän korottamisesta ja toisen asteen maksuttomuudesta. Minun on ollut vaikea ymmärtää tämän tavoitteen kriitikoita. Onko kyse jostain pahasti vinoutuneesta elitismistä, korkeamman koulutuksen ja sen tarjoaminen mahdollisuuksien rajaamisesta harvempien, joidenkin yhteiskunnan etuoikeutettujen oikeudeksi? Muistamme hyvin, että myös peruskoulu-uudistuksen kovimmat vastustajat edustivat samoja yhteiskuntapiirejä. SDP:lle tämä ajattelu ei käy. Sivistys ja oikeus tavoitella täyttä potentiaaliaan kuuluvat jokaiselle yhteiskuntamme jäsenelle, taustasta tai lähtökohdista riippumatta.

Världen kan förändras, det behövs bara modiga människor. Det är en fras som sammanfattar vår verksamhet de senaste tre åren. Vår valseger i riksdagsvalet 2019 baserade sig på den. Vi arbetade tillsammans och bjöd in finländare att arbeta med oss. Som statsministerparti är vi nu ansvariga för att våra löften om en förändring i politikens riktning blir verklighet. Därför måste vi fortsätta arbeta, göra förslag för att förnya Finland som också går att förverkliga. I det här arbetet ska vi utnyttja erfarenheterna från det senaste årets undantagsförhållanden.

Maailmaa voi muuttaa, tarvitaan vain rohkeita ihmisiä. Näin kuuluu yksi kulunutta puoluekokouskauttamme määrittävä toimintamme kiteytys. Tähän perustui myös vaalivoittomme kevään 2019 eduskuntavaaleissa. Teimme porukalla työtä ja kutsuimme suomalaiset mukaan tekemään työtä kanssamme. Pääministeripuolueena olemme nyt vastuussa siitä, että lupauksemme politiikan suunnan muutoksesta toteutuu. Siksi meidän on yhä jatkettava työtä, esitettävä toteuttamiskelpoisia ehdotuksia Suomen uudistamiseksi. Tässä työssä meidän on hyödynnettävä kuluneen vuoden poikkeusolojen kokemuksia.

Vasta koronakriisin myötä monella työpaikalla ja työtehtävässä on toden teolla alettu hyödyntää digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia töiden järjestämisessä. Etätyöt ovat tuoneet erilaiset vuorovaikutuskanavat ja -alustat yhä useamman ulottuville ja osaksi työhön kuuluvia rutiineja. Esitin jo vuonna 2016 suomalaisille työntekijöille subjektiivista oikeutta etätyön tekemiseen silloin, kun työtehtävät eivät edellytä läsnäoloa työpaikalla. 2020-luvun toimisto tai työpiste voivat olla missä vain. Olin ilahtunut, kun huomasin ajatuksen jälleen elokuussa nousseen julkiseen keskusteluun. Kokemukset paikkariippumattomasta työskentelystä ovat nyt käytettävissämme, jotta voimme aloittaa tähän tähtäävän esityksen valmistelun.

Alati kiihtyvän teknologisen murroksen keskellä osaamisen merkitys on entistä tärkeämpää. Kehitys kohtelee ammattiryhmiä eri tavoin. Siksi ihmisten työllistettävyyden parantamiseen pitää kiinnittää yhä enemmän huomiota. Tähän tähtäävää työtä poliittisten päättäjien on tehtävä yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Elinikäisen oppimisen ja osaamisen päivittämisen on oltava mahdollisimman helppoa koko työuran ajan. Jotta tämä toteutuisi, on meidän sovittava kulttuurinmuutoksesta, jossa työtä tukevaan koulutukseen ja harjoitteluun osallistuminen mielletään osaksi jokapäiväistä työtä. Vain osaamisella varmistamme Suomen menestyksen myös tulevaisuudessa. Työntekijöiden osaamisen ja koulutusmahdollisuuksien määrätietoisen lisäämisen pitää näkyä myös työmarkkinoiden sopimustavoitteissa.

Digitalisaatio ei ole vain osa työelämää, vaan se on jatkuvasti ja nopeasti kasvava osa ihmisen koko elämänkaarta. Pitkällä tähtäimellä teknologisella kehityksellä on lähes aina enemmän positiivisia vaikutuksia kuin negatiivisia. Uudet innovaatiot helpottavat elämää, sujuvoittavat arkea ja kasvattavat työn tuottavuutta. Lyhyellä aikavälillä moni meistä tarvitsee kuitenkin tukea ilmiön haltuun ottamisessa tai siihen sopeutumisessa. Toisille uusien teknologioiden omaksuminen on yksinkertaista, toisille kyse on vieraan kielen oppimisen kaltaisesta haasteesta. Digisyrjäytyminen on aito riski, joka pitää tunnistaa ja torjua. Tarvitsemme kansallista ohjelmaa, toimenpidepakettia, jonka avulla erityisesti varttuneempia kanssaihmisiämme tuetaan digitaalisten laitteiden ja palveluiden käyttöönotossa ja hyödyntämisessä.

Hyvät ystävät!

Koronakriisin hoito on ollut raskas taakka erityisesti pääministeripuolueelle. Olen ylpeänä seurannut, miten ministeriryhmämme on pääministeri Sannan johdolla hoitanut kriisiä. Olemme kiistatta tähän asti selvinneet pandemiasta monia muita vähemmällä, kiitos tavallisten ihmisten vastuullisen käytöksen, poliittisen johdon oikea-aikaisten päätösten ja terveysviranomaistemme asiantuntijuuden.

Rautaiset työn ammattilaiset terveydenhoidossa ja sosiaalityön eri lohkoilla mutta myös vaikkapa kauppojen kassoilla, kouluissa ja päiväkodeissa tai liikenteessä ansaitsevat meidän jokaisen arvostuksen uupumattomasta aherruksestaan.

Kansainvälinen yhteistyö on ollut merkittävässä roolissa pandemian vastaisessa taistelussa. Tässäkään emme ole saari, vaan osa globaalia yhteisöä, jonka vahvistaminen on pienen kansakunnan etu. Elintärkeää meille on Euroopan unionin menestys ja vakaus. Rauhan ja demokratian peruskiville rakennettu unioni on arvojensa puolesta meille ainut ja oikea. Kun autamme Eurooppaa nousemaan jaloilleen kriisin jälkeen, autamme samalla myös itseämme. Ken muuta väittää, ei puhu totta.

Emme ole vielä kotimaisen epidemian ja globaalin pandemian päätepisteessä. Viruksen tukahduttaminen ilman rokotetta on vaikeaa, ellei mahdotonta. Siksi tästäkin eteenpäin meiltä jokaiselta tarvitaan vastuullista toimintaa. Päättäjiltä vaaditaan päättäväisyyttä ja rohkeutta kulkea maltilla eteenpäin. Terveys edellä yhteiskunnan kokonaisetua jokaisessa tilanteessa huolellisesti arvioiden. Kun akuutti kriisi hellittää ja joskus päättyy, on myös silloin pidettävä huolta siitä, että kaikkein haavoittuvimmissa asemissa olevat ihmiset pärjäävät. Että on olemassa riittävää hoitoa ja hoivaa ja että ihmisten taloudellinen selviytyminen taataan. Vaikka virus tukahtuu, sairaudesta seuranneet yksilötason kriisit saattavat jatkua pitkään sen jälkeenkin.

Arvoisa puoluekokousväki!

SDP on kautta vuosikymmenten, jo reilut sata vuotta, ollut juuriltaan palkansaajan, itsensä työllään elättävän ihmisen puolue. Sitä me olemme edelleen. Ja siksi me olemme yhteistyössä vastuullisten työmarkkinaosapuolten kanssa kymmeniä vuosia rakentaneet oikeudenmukaista ja reilua työelämää.

Tämän työn tuloksena on luotu laaja kirjo työlainsäädäntöä, joka luo puitteet työpaikkojen pelisäännöille. Siksi lainsäädännöllä on vahvistettu suomalaisen työelämän sopimisen malli työehtosopimuksista, joita täydentävät paikallisen sopimisen menettelyt. Ja siksi lainsäädännöllä on luotu työntekijöiden sairausvakuutus, eläkejärjestelmä ja työttömyysturva.

Jokainen edistysaskel reilun työelämän suuntaan on lisännyt työelämän oikeudenmukaisuutta, työhyvinvointia ja myös yritystemme parempaa menestystä. Sillä juuri ne työnantajat menestyvät, jotka pohjaavat toimintansa luottamukseen, tiiviiseen ja osapuolia kunnioittavaan vuoropuheluun ja sopimiseen. Sanelu ja lyhytnäköinen voitontavoittelu ei koskaan ole johtanut pysyvään menestykseen.

Hyvät toverit!

Olemme valmiita kehittämään asiapohjalta nykyistä, yhteistyössä luotua järjestelmää ja sen osia maailman muuttuessa – niin kuin olemme valmiit tekemään ja johtamaan yhteiskunnan kehitystä kaikilla muillakin lohkoilla. Mutta me teemme tätä työtä omien arvojemme pohjalta. Emme milloinkaan hyväksy epäoikeudenmukaisuutta tai vääryyttä, emme milloinkaan hyväksy alistamista tai sortoa.

Hyvät toverit!

Tämä on viimeinen puheeni puolueemme puheenjohtajana.
Kiitokset kuluneesta yhteistyöstä.
Porukalla olemme tehneet, porukalla olemme paljon saavuttaneet.

Det här är mitt sista tal som partiordförande.
Tack för samarbetet.
Vi har jobbat tillsammans, och tillsammans har vi uppnått mycket.

Puheeni alkupuolella totesin, että kokonainen sukupolvi puolueemme jäseniä ja kannattajia joutui odottelemaan ensimmäistä eduskuntavaalien voittoaan. Voitimme vaalit, koska palasimme yhteisellä tekemisellä yhteiskunnalliseksi uudistusliikkeeksi ja laitoimme syrjään henkilöristiriidat ja valtapelit.

Toverit! Edistyksellinen poliittinen liike keskustelee, kilvoittelee ja riiteleekin aina silloin tällöin suunnasta. Liikkeen liikkeellä pitämiseksi asioihin ja politiikan sisältöön sekä linjoihin liittyvät jännitteet ovat hyväksi. Johtajilta saa ja pitää vaatia. Mutta kulloinkin vastuussa olevien ihmisten kampittaminen – vaikka sen sitten väittäisi tapahtuvan puolueen edun nimissä – ei ole minkäänlaiselle poliittiselle liikkeelle hyväksi saati kunniaksi eikä se johda menestykseen.

Toivon, että tämän puoluekokouksen myötä vallanhimoiset pikkupelit haudataan lopullisesti. Käydään politiikan sisällöistä ja linjoista railakastakin keskustelua, ollaan rohkeita ja tehdään avauksia ihmisten, Suomen, Euroopan ja maapallon parhaaksi. Pidetään kiinni koko yhteisen liikkeemme toimintaa ohjaavasta voimasta, arvoista ja huolehditaan Rafun kiteyttämällä tavalla hyvinvointivaltiosta. Näin olemme myös tulevaisuudessa se todellinen voima ja turva kansalaisille maailman myrskyissä ja sumuisessa tulevaisuudessa.

Hyvät toverit!

Olemme vasta matkamme alussa. Ja niin pitääkin olla, sillä paikalleen pysähtynyt progressiivinen liike ei ole progressiivinen. Olen ollut etuoikeutettu ihminen saadessani johtaa tämän liikkeen kohti tulevaisuutta. Enkä ole haikea, sillä olen varma, että Sannan johdolla jatkamme eespäin voittojen tiellä. Ystävät, SDP on taas aikaansa edellä.

Kiitos, tack.