SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen puhe ilmastomarssilla eduskuntatalon edessä

Ajankohtaista 16:00

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin uhka.
Puheenjohtaja Antti Rinne puhuu tänään 20.10. noin klo 16 Ilmastomarssilla eduskuntatalon edustalla
”En ole asiasta huolissaan pelkästään poliitikkona. Olen myös neljän tyttären isä ja kolmen pienen lapsen isoisä. Me olemme lainanneet tämän planeetan lapsiltamme ja tulevilta sukupolvilta. Meidän vastuullamme on, millaisena he saavat maapallon takaisin.”

Hyvät ihmiset!

Minulle isänä ja isoisänä Ilmastopaneelin viesti on selkeä. Ihmisten ja ekosysteemien suojelemiseksi merkittävästi dramaattisemmilta seurauksilta ilmaston lämpeneminen pitää rajoittaa 1,5 asteeseen.

Paneelin viesti on myös toiveikas. Tiedemiesten mukaan 1,5 asteen tavoitteen saavuttaminen on mahdollista. Se kuitenkin edellyttää käyttäytymisen muutosta ja tekoja ihan jokaiselta meistä.

Tarvitaan poliittisia päätöksiä, joilla vähennetään kasvihuonekaasujen päästöjä ilmakehään ja joilla hiilinieluja vahvistetaan.

SDP on tulevaisuuspuolue, joka on sitoutunut ilmastonlämpenemisen rajoittamiseen 1,5 asteeseen. Suomi on oltava hiilineutraali maa vuoteen 2035 mennessä ja siitä eteenpäin muutumme hiilinegatiiviseksi maaksi.

Kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi tarvitaan nopeasti ja laajasti vaikuttavia päätöksiä, jotka muuttavat sekä ihmisten, että yritysten toimintaa.

Fossiilisten energialähteiden käytöstä luopuminen on aivan keskeinen toimenpide. Suomen pitää irtaantua niiden käytöstä mahdollisimman nopeasti. Fossiillisista tuista pitää luopua vieläkin nopeammin.

SDP valmistelee konkreettisia toimenpiteitä, joilla – hyvinvointimme perusta säilyttäen – toteutamme päästövähennykset ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen.

Metsä on meille tärkeä ja moninainen hyvinvoinnin lähde. Se on ylivoimainen hiilinielu. Se on lajien moninaisuuden ja biodiversiteetin kannalta äärettömän tärkeä.

Metsä on luonut ja luo jatkossakin suomalaisille työtä ja hyvinvointia.
SDP:n näkemyksen mukaan metsien hakkuissa on ympäristön ja ilmastomuutoksen sekä työn ja hyvinvoinnin näkökulmasta löydettävissä kestävä tasapaino.