SDP:n presidenttikanta ennallaan

Ajankohtaista 14:29

SDP katsoo, että presidentin asema ulkopolitiikan johtajana täytyy turvata myös perustuslakiuudistuksessa. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä päätti kokouksessaan tänään, että sen tuki uudistukselle edellyttää muutoksia hallituksen antamaan perustuslakiesitykseen.

Muutosvaatimukset tiivistyvät kolmeen asiaan, joilla turvataan presidentin asema.

Presidentin asema ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtajana ja puolustusvoimien ylipäällikkönä edellyttää, että jatkossakin viimekätinen päätösvalta suomalaisten joukkojen lähettämisestä kriisinhallintatehtäviin säilyy presidentillä.

SDP ei hyväksy presidentin ja valtioneuvoston ristiriitatilanteessa menettelyä, jossa ratkaisevan eduskunnan kantaan riittäisi pelkkä valiokunta. Tällaisessa tilanteessa menettelyn täytyy olla läpinäkyvä ja selkeä. Asioiden täytyy olla alttiina avoimelle keskustelulle. Tämä turvataan kun eduskunnan kantaan tarvitaan täysistunnon päätös.

On Suomen etujen mukaista, että presidentti voi jatkossakin osallistua EU-päätöksentekoon kun kyse on maamme kannalta poikkeuksellisen tärkeistä ulko- ja turvallisuuspoliittisista asioista. Hallituksen esityksessä presidentin osallistumisesta Eurooppa-neuvoston ja valtion ylimmän johdon edustusta vaativissa EU-kokouksissa puhutaan ainoastaan perustuslain perustelluissa.

SDP on tehnyt lakialoitteen (LA 44/2010), josta nämä kolme linjausta käyvät ilmi.