Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n perustuslakivaliokunnan jäsenet: ”Perustuslaki teki omaa työtään”

Ajankohtaista 13:12

Koivut

SDP:n kansanedustajan ja perustuslakivaliokuntavastaavan Ilkka Kantolan mukaan perustuslakivaliokunta teki asian mittakaavasta huolimatta aivan normaalia työtään eli arvioi hallituksen esityksen perustuslainmukaisuutta.

– Sote-uudistus oli ristiriidassa perustuslain kanssa, koska se olisi heikentänyt sote-palveluiden yhdenvertaista saatavuutta.
Valiokunnan työ osoitti, että perustuslaki kykenee tekemään omaa suomalaisen yhteiskunnan kannata tärkeää työtään. Valiokunta onnistui työssään monien paineiden keskellä. Valiokunnan kuulemat asiantuntijat katsoivat varsin yksimielisesti , että hallituksen sote-malliin sisältyi merkittäviä riskejä erityisesti koskien niiden kansalaisten ja alueiden sote-palveluita, jotka tälläkin hetkellä ovat heikoiten palveluiden piirissä. Tällaisena esitetty malli olisi todennäköisesti lisännyt alueellista ja sosiaalista eriarvoisuutta.

Tänään antamassaan lausunnossa valiokunta katsoi asiaa koskevien lakiesitysten olevan monilta osin ristiriidassa perustuslain kanssa ja piti välttämättömänä poistaa uudistuksesta sosiaali – terveyspalveluita koskevan yhtiöittämisvelvollisuuden perusoikeuksia vaarantavana. Valiokunta katsoi, että julkisella vallalla ei olisi ollut kaikissa tilanteissa mahdollisuutta turvata riittäviä ja yhdenvertaisia palveluita, Kantola jatkaa.

Tehtävien siirron on oltava tarkoituksenmukaista

– Ehdotettu julkisten palvelutehtävien siirto yksityiselle olisi ollut poikkeuksellisen mittava etenkin, kun maakunnan liikelaitos ei voisi itse lainkaan tuottaa palveluja. Perustuslaista ei ole saatavissa tukea näin laajan tehtävien siirron oikeutukselle, korostaa perustuslakivaliokunnan jäsen Maria Guzenina.

– Tehtävien siirto julkiselta yksityiselle on oltava tarpeellista ja tarkoituksenmukaista. Kun valiokunnan asiantuntijakuulemisten perusteella esitetty malli olisi jopa heikentänyt joidenkin ihmisten palveluiden laatua ja yhdenvertaista saatavuutta, ei näin laajamittaista tehtävien siirtoa voida perustuslain puitteissa toteuttaa, Guzenina jatkaa.

Yhtiöittämisvelvollisuudelle ei perusteita

Perustuslakivaliokunnan jäsen, kansanedustaja Ville Skinnari painottaa, että hallituksen esittämälle pakkoyhtiöittämiselle olisi ollut myös vaihtoehtoja.

– Pakkoyhtiöittäminen oli poliittinen valinta. Julkisyhteisön lakisääteiselle sosiaali – ja terveyspalveluiden tarjoamisvelvollisuudelle tai ns. solidaarisuusperiaateelle ei annettu merkitystä hallituksen esityksessä. Hallituksen esityksen mukaisen yhtiöittämismallin toteuttaminen olisi saattanut merkitä kansallisen päätösvallan oleellista kaventumista ja useita oikeusriitoja yksityisten terveyspalvelutuottajien riitauttaessa sellaiset lakimuutokset, jotka heikentäisivät heidän oikeuksia ja taloudellisia intressejä.

– Perustuslakivaliokunnan linjaus yhtiöittämisen EU-oikeudellisista perusteista on tulevaisuudelle tärkeä. Valtioneuvoston on jatkossa huolehdittava erityisen tarkasta lakiehdotusten EU-oikeudellisesta arviosta tarvittaessa yhdessä EU:n viranomaisten kanssa, Skinnari sanoo.