SDP:n Peltonen: Riittävän pieni opetusryhmä turvaa oppimisen

Ajankohtaista 08:33

Kansanedustaja, SDP:n sivistysvaliokuntavastaava Tuula Peltonen pitää erinomaisena opetusministeri Krista Kiurun halua säätää opetusryhmien koosta lailla (HS 24.1.2015). Hallitusohjelmaan kirjattu selvitys mahdollisuudesta säätää opetusryhmistä lailla on merkittävä edistysaskel ja kuuluisi viedä loppuun saakka.

SDP on esittänyt jo viime kaudella, että opetusryhmien maksimikoot määriteltäisiin laissa. Viimeksi esitimme lakisäädöstä perusopetuslain erityisopetusta koskevan lakimuutoksen yhteydessä. Hyväksytyn lainmuutoksen avulla koulut voivat edetä ns. lähikouluperiaatteella ja integroida erityistä tukea tarvitsevat oppilaat yleisopetuksen ryhmiin erityisluokkien sijaan. SDP:n jäsenet sivistysvaliokunnassa halusivat tuolloin, että niiden ryhmien koko, jossa erityistä tukea tarvitsevia lapsia on, rajoitettaisiin 16 oppilaaseen. Kokoomus ei kuitenkaan tätä rajausta halunnut ja tällä hetkellä integraatioryhmät voivat olla minkä suuruisia tahansa.

– Tehdyt selvitykset ovat osoittaneet jo nyt, että opettajilla ei ole näissä liian suurissa ryhmissä riittävästi mahdollisuutta erityistä tukea tarvitsevien lasten huomioimiseen. Usein opettajilta puuttuu myös erityispedagoginen koulutus. Ikävimmillään kunnat voivat käyttää integraatiota säästökeinona, jolloin juuri eniten tukea tarvitsevat lapset kärsivät, toteaa Peltonen.

Opetusministeri Kiuru on oikeassa myös siinä, että hankerahoituksen tie opetusryhmien pienentämiseksi alkaa olla kuljettu loppuun. Vaikka hallitus on ohjannut tällä kaudella enemmän rahaa opetusryhmien pienentämiseen kuin koskaan aiemmin on tehty, kaikki kunnat eivät niitä hae. Kunnat voivat jopa päättää suurentaa opetusryhmiä säästösyistä ja jättää siksi avustusrahat hakematta. Opetusryhmiä suurennetaan ja menetetään satoja tuhansia euroja, jotka voitaisiin ohjata opetuksen ja oppilaiden hyväksi. Lisäksi harmiksi koituvat myös seuraukset suurista opetusryhmistä oppilaiden pahoinvoinnin ja henkilöstön uupumisen taholta.

– Jos haemme kouluihin hyvinvointia ja varhaisen tuen mahdollisuuksia, opetusryhmien maksimikoosta lailla säätämisen pitäisi olla ensimmäinen toimenpide asian hyväksi. Olen huolissani tämän päivän ilmiöistä, kuten kiusaamisesta, josta voi seurata elinikäinen elämää vaikeuttava ja jopa tuhoisiin ajatuksiin johtava kehä. Opettajilla ja muulla koulun henkilöstöllä pitää olla edellytykset puuttua oppilaan ongelmiin riittävän ajoissa ja myös antaa tarvittavaa tukea. Tämä ei onnistuu suuressa heterogeenisessä ryhmässä, kertoo Peltonen.

– Ryhmäkokoja on pohdittava myös niiden säätämiseksi lailla ja tämä työ on tehtävä aina varhaiskasvatuksesta läpi perusopetuksen, toteaa Peltonen lopuksi.

Lisätietoja:

Tuula Peltonen

p. 050 5122156