Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n Paula Werning: Yrityksille helpotusta, perintäkuluille säädetään enimmäismäärät

Ajankohtaista 10:20

Kansanedustaja, lakivaliokunnan jäsen Paula Werning (sd.) pitää tärkeänä, että yritysten saatavien perintään on tiedossa parannusta, kun perintäkuluille säädetään enimmäismäärät. Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen ja lain on tarkoitus astua voimaan viimeistään 1.5.2022.

Tällä hetkellä laki sisältää yksityiskohtaista sääntelyä vain kuluttajasaatavien osalta. Nyt hallitus ehdotti samansuuntaista sääntelyä myös yritysten kohdalle.

– Pääsääntöisesti uusi laki pitää sisällään yrityssaatavien perintäkulut, mutta myös muu velallinen kuten esimerkiksi asunto-osakeyhtiö, yhdistys tai säätiö on oikeutettu sääntelyyn samoin ehdoin, Werning toteaa.

Lakiin lisätään säännökset siitä, minkälaisista perintätoimista ja kuinka monesta perintätoimesta saisi vaatia korvauksen.

– Lakiin lisättään myös säännökset yksittäisistä perintätoimista veloitettavien kulujen ja velallisen kokonaiskuluvastuun enimmäismääristä. Lisäksi myös aikarajoista sellaisten maksumuistutusten tai maksuvaatimusten lähettämiselle, joiden kuluista vaaditaan korvaus velalliselta, Werning sanoo.

Perintäkuluihin on tulossa euromääräiset enimmäismäärät ja velallisen kokonaiskuluvastuu.

– Näihin kuluihin sisältyvät mm. maksumuistutukset, maksuvaatimukset, maksusuunnitelmat ja maksuajan pidennyksistä perittävät kulut, kuten kuluttajasaatavissa, sekä tratta ja konkurssiuhkainen maksukehotus. Jokaiselle erityyppiselle perintäkululle on erikseen määritelty omat euromääräiset kulut, Werning selventää.

Perintätoimien aikarajojen on tarkoitus myös pidentää. Maksuajan pidennyksestä saisi vaatia kuluja vain, jos pidennys on vähintään 14 päivää. Trattaa ei saisi julkaista tai ilmoittaa merkittäväksi luottotietorekisteriin myöhemmin kuin 60 päivää lähettämisestä, jos toisin ei ole sovittu.

– Tarkoituksena on antaa yritysvelalliselle riittävä aika reagoida ja toisaalta parantaa vapaaehtoisen perinnän tuloksellisuutta, Werning sanoo.

Lisäksi ehdotetut enimmäismäärät ovat korkeammat kuin kuluttajasaatavissa. Yrityssaatavien perintäkulut ovat olleet usein merkittävästi suuremmat kuin kuluttajasaatavissa ja voineet lisätä osaltaan yritysten maksuvaikeuksia.

– Aikaisemmin pääsääntöisessä laissa ei ole ollut perintäkuluille euromääräisiä ylärajoja, jos velallinen on ollut muu, kuin kuluttaja-asemassa oleva yksityishenkilö, Werning huomauttaa.

Werningin mukaan ehdotetaan myös, että maksumuistutus voidaan toimittaa velalliselle muulla pysyvällä tavalla, kuin kirjallisesti kuten sähköisesti. Maksuvaatimuksen toimittamisen osalta uudistus koskee myös kuluttajasaatavia. Näihin tarvitaan kuitenkin velallisen lupa.

– Hallitusohjelman mukaisesti näillä toimilla on tarkoitus parantaa ja helpottaa velkaantuneiden asemaa, ihmisten mahdollisuutta selvitä veloistaan.