Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n Paula Werning: Arkea helpottava asiakasmaksulaki tänään voimaan

Ajankohtaista 12:59

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää asiakasmaksulain uudistusta yhtenä hallituksen merkittävistä toimenpiteistä. Asiakasmaksulaki astuu voimaan 1.7. ja tuo tullessaan monia tärkeitä parannuksia helpottamaan ihmisten asiointia.

Asiakasmaksulain keskeisimpien uudistusten tavoitteena on hoidon esteiden parantaminen ja terveyden tasa-arvon lisääminen mm. maksuttomuutta laajentamalla ja kohtuullistamalla maksuja.

– Uudistus pitää sisällään esimerkiksi terveyspalvelut, maksukaton laajennukset, maksujen huojentamisen ja pitkäaikaisten asumispalvelujen maksujen määräysperusteet, Werning toteaa.

Kuntien ja kuntayhtymien asiakasmaksut sekä niitä koskevat päätökset muuttuvat 1.7.2021. Maksukaton osalta muutokset astuvat voimaan kunnissa v. 2022 alusta lähtien.

– Maksukattoon lasketaan jatkossa mukaan aiempaa enemmän palveluja, kuten suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut sekä tilapäisen kotisairaanhoidon ja tiettyjen etäpalveluiden maksut. Lisäksi maksukattoon sisältyvät ne asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea, Werning tarkentaa.

Asiakasmaksulain 11 §.ää, jossa säädetään maksujen alentamisesta tai perimättä jättämisestä, on vahvistettu. Laki korostaa maksujen huojentamisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentulotukeen.

– Painotan tätä erityisen voimakkaasti, sillä ulosottoon päätyneiden sote-maksujen määrä on muutamassa vuodessa räjähdysmäisesti moninkertaistunut. Viime vuonna 85 000 kansalaisen maksuja oli kertynyt jo yli 660 000 kappaletta ulosottoon. Nopeinta kasvu on ollut sairaala- ja laitosmaksuissa sekä ambulanssikyydeistä ja laboratoriokäynneistä kertyneissä maksuissa. Kunnan velvollisuus on jatkossa tiedottaa asiakasta maksun perimättä jättämisestä ja alentamisesta. Maksun periminen kuuluu nimenomaan kunnalle eikä kunta voi siirtää palveluntarjoajalle oikeutta maksun perimiseen. Lisäksi maksukattotieto tulee olla selkeyden vuoksi laskulla näkyvissä, Werning täsmentää.

Werning korostaa myös sitä, että terapiahoidot laajenevat käsittäen muutakin, kun vain fysioterapian.

– Maksuja koskeva sääntely on ollut jokseenkin epäselvää. Nyt sääntelyä on selkeytetty. Esimerkiksi perusterveydenhuollossa avohoitona järjestetty mielenterveystyö eri hoitomuotoineen on jatkossa maksutonta kaikille asiakkaille. Maksuja ei saa periä myöskään mielenterveystyössä annetusta sarjahoidosta, kuten psykoterapiajaksoista.

On hienoa, että nämä asiat ovat hallituksen toimesta pantu kuntoon. Tämä osoittaa selvästi hallituksen ihmislähtöisen, inhimillisen ja tasa-arvoa tukevan ajattelutavan tehdä päätöksiä.