SDP:n Paatero: Valvontaa, vastuuta ja ohjausta valtionyhtiöihin

Ajankohtaista 07:47

SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sirpa Paatero (sd.) perää blogissaan lisävalvontaa valtionyhtiöihin. Paateron mukaan valtio-omisteisten pörssiyhtiöiden hallintoneuvostojen lakkautus porvarihallituksen toimesta oli vikatikki.

– Edellinen hallitus sai tahtonsa läpi, ja sen myötä yhteiskunnallinen valvonta on huolestuttavalla tavalla laskenut. Hallintoneuvostoilla on ollut roolia keskusteluissa mm. johdon palkkioista ja  henkilöstön asemasta, yhtiön kehittämisajatusten lisäksi. Tehtävä on mahdollista olla myös aiempaa laajempi jos niin halutaan.

 – Valtio-omistukset ovat arvoltaan yhteensä noin 25 miljardia ja siitä tuloutus osinkoina vuosittain budjettiin on yli miljardi euroa. Jo tästä syystä olisi suotavaa, että kansanedustajilla olisi tarvittava informaatio valtion omistuksista, ja että vaikutusmahdollisuus ja valvonta säilyisivät eduskunnalla – ei pelkästään pienessä piirissä yhtiön johdolla.

Paateron mukaan myös valtion sijoitusyhtiö Solidiumin roolia olisi pohdittava: millaisia yrityksiä yhtiöön halutaan, halutaanko vain osinkotuottoja vai olisiko sijoituksilla oltava myös työllisyyttä ja uusia toimialoja tukevia tavoitteita.

 – Nyt viimeistään Talvivaaran tapauksen myötä on ehkä laajemminkin tullut esille ajatus, jota demarit ovat nostaneet keskusteluun jo aiemmin, että on luotava yhtiöön poliittisen ohjauksen malli sijoitus- tai hallintoneuvoston muodossa.

 – Nyt tuntuma on se, että on ”hyvien yhtiöiden hallitusten” ansiota kun kaikki menee hyvin, mutta kun menee huonosti, on valtion tultava hätiin ja otettava vastuuta yhtiön tekemisistä.