SDP:n Paatero: Potilastietojen avaaminen poliisille ei ole oikea keino rikosten vähentämiseen

Ajankohtaista 16:41

Kansanedustaja, SDP:n hallintovaliokuntavastaava Sirpa Paatero näkee riskejä hallituksen suunnitelmissa lisätä poliisin oikeuksia saada potilastietoja. Sisäministeriön laatima esitys on Helsingin Sanomien tietojen mukaan tulossa eduskuntaan pikaisella aikataululla.

– Perusteet rikosten ennaltaehkäisystä poliisitutkinnan helpottamisesta ovat sinänsä ymmärrettäviä, mutta vaativat tarkkaa harkintaa millä keinoilla tätä tehdään. Potilasturvallisuus tai terveydenhuollon toiminta ei saa vaarantua. Myös potilaan ja terveydenhuoltohenkilökunnan väliseen luottamussuhteen merkitykseen on kiinnitettävä huomiota.

Paatero huomauttaa, että turvallisuuteen liittyvissä tietosuojakysymyksissä on äärimmäisen tärkeää löytää tasapaino, jolla perusoikeudet eivät vaarannu.

– Juuri ollaan hyväksymässä tietosuojalakia, jossa on tavoitteena tarkentaa ihmisten tietojen käsittelyn pelisääntöjä, muistuttaa Paatero.

– Terveyttä koskevat tiedot ovat kuitenkin kaikkein arkaluontoisinta informaatiota mitä yksilöstä on.

Paateron mukaan tavoitteet tiedonsaannille voitaisiin toteuttaa terveydenhuoltohenkilöstön ilmoitusvelvollisuutta tai -mahdollisuutta lisäämällä ilman näin järeitä ja riskialttiita toimenpiteitä. Toisaalta kyse on enemmän toimintatavoista kun jo nykyisenkin lain mukaan informointi on mahdollista.  

– Ei pidä ampua tykillä kärpästä, vahingot voivat olla hyötyä suuremmat, toteaa Paatero.