SDP:n Paatero: Liikenneturvallisuus edellyttää poliisin resurssien turvaamista

Ajankohtaista 07:00

SDP:n kansanedustaja Sirpa Paatero toteaa, että Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus poliisin liikennevalvonnasta on karua luettavaa. Sen mukaan liikennevalvontaan käytetyt henkilötyövuodet ovat vähentyneet noin 17 prosenttia vuosina 2012-2018. Poliisien määrää on 2010-luvulla vähennetty merkittävästi: vuonna 2011 Suomessa oli 7 724 poliisia, keväällä 2018 määrä oli enää 7 150.

– Raportti tuo konkreettisesti esiin sen, mihin poliisien määrän väheneminen käytännössä johtaa. Tämä kehitys on nyt käännettävä, jotta kansalaisten turvallisuus voidaan turvata asuinpaikasta riippumatta. SDP on sitoutunut nostamaan poliisien määrän ensi vaalikaudella 7850 poliisiin. Turvallisuus vaatii tekijänsä, Paatero painottaa.

Sipilän hallituksen rahoitus poliiseille on ollut tempoilevaa koko vaalikauden.

– Sipilän hallituksen kehyslinjausten mukaan poliisien määrä olisi laskenut tällä vaalikaudella jo miltei 6500 poliisin tasoon. Tätä linjausta paikkailtiin kerta toisensa jälkeen lisäbudjeteilla, jolloin määrän lasku ei ollut niin dramaattinen kuin kehyksissä oli linjattu. Silti tästä tempoilevuudesta johtuen poliisin mahdollisuudet toimintansa pitkäjänteiseen suunnitteluun olivat heikot. Tämä näkyy osaltaan poliisin käytännön työssä, sanoo Paatero. 

– Resurssien niukkuus näkyy puolestaan ensimmäisenä juuri liikennevalvonnassa ja piilorikollisuuden torjunnassa, kun tehtäviä joudutaan priorisoimaan, Paatero huomauttaa.

Hallitus asetti heti kautensa alussa liikennevalvonnassa painopisteen automaattisen liikennevalvonnan kehittämiseen. Samalla poliisin tekemää liikennevalvontaa on vähennetty.

– On selvää, että automaattinen liikennevalvonta toimii poliisin tekemää valvontaa täydentävänä elementtinä, mutta se ei voi korvata sitä, eikä kameroilla voida kompensoida poliisien määrän vähentämistä. Liikenteessä on monia haasteita, joita kameralla ei saada kuriin, mm. päihteet ja lääkkeet, toteaa Paatero. 

– Oma lajinsa on raskaan liikenteen valvonta, joka edellyttää erityisosaamista sekä erityiskalustoa ja välineistöä. Näihin on nyt välttämätöntä panostaa, Paatero vaatii.

Liikkuva poliisi lakkautettiin poliisin hallinnon uudistuksen kolmannessa vaiheessa (PORA III) vuonna 2014. Samalla liikennevalvonta siirtyi paikallispoliiseille.

– On nähtävissä, että PORA III epäonnistui liikennevalvonnan kohdalla. On kestämätöntä, että rakenneuudistuksen myötä liikenneturvallisuus näyttää heikentyneen. PORA III -uudistuksen hyväksymisen edellytyksenä eduskunta vaati ulkopuolista arviota sen vaikutuksista. Nyt on korkea aika toteuttaa selvitys ja korjata siinä ilmenevät epäkohdat, sanoo Paatero.