SDP:n Paananen: Sote-kellot soivat

Ajankohtaista 10:34

SDP:n puoluesihteerin mielestä nyt on korkein aika viimeistenkin vastustajien katsoa kansalaisten parasta ja sallia sote-sovun toteutuminen. Paananen muistuttaa, että uudistuksen lähtökohtana ovat kasvavat terveyserot.

– Sosialidemokraateille terveys on keskeinen kysymys kansalaisten tasavertaisuuden toteutumiseksi. Uudistuksen vastustajien on nyt syytä kertoa avoimesti, mikä voi olla tärkeämpää kuin kansalaisten yhdenvertaisuus koko maassa, Paananen vaatii.

Paanasen mielestä on selvää, että palveluiden saatavuus koko maassa voidaan turvata ainoastaan niin, että julkinen palvelutuotanto on ensisijaista. Hän muistuttaa, että ehdotettu malli ei muuttaisi olennaisesti nykytilannetta, jossa tuottamisvastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä voi tuottaa palvelut itse, hankkia ne muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä tai kilpailuttaa yksityisen tai kolmannen sektorin toimijoita.

Puoluesihteeri ymmärtää kuntapäättäjien huolen lähipalveluista. Nykyinen rakenne ei kuitenkaan ole toimiva, josta syystä paluu nollapisteeseen olisi kansalaisten kannalta tuhoisin ratkaisu.

– Palveluiden tuottamisvastuu halutaan sellaisille kunnille ja kuntayhtymille, jotka pystyvät vastaamaan koko palveluketjusta ennaltaehkäisystä erikoisssairaanhoitoon. Tämä on keskeistä, jotta uudistuksen yksi keskeinen tavoite, eli palveluiden integraatio toteutuu.

Integraatiolla tavoitellaan palveluketjua, jossa ihminen otetaan huomioon kokonaisuutena, eikä hän putoa eri toimijoiden väliin.

– Meidän on kyettävä takaamaan ihmisille yhtenäinen palveluketju yhtäältä perusterveydenhoidosta vaativaan erikoisssairaanhoitoon, toisaalta tarvittaessa sosiaalitoimesta terveydenhuoltoon.

– Tämä on avainkysymys niin ihmisten tarpeiden kuin kustannusten hallinnan kannalta. Samalla mahdollistuu painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään toimintaan.

Paananen muistuttaa, että nyt tehtävä valmistelu pohjaa tarkalleen kahdeksan eduskuntapuolueet puheenjohtajan maaliskuussa aikaansaaman sopuun. Sosialidemokraatit kunnioittavat parlamentaarista sopua suurissa uudistuksissa ja haluavat aikaansaada sen pohjalta vihdoin parannuksen kansalaisia koskettavaan ongelmaan.

– Kahdeksan puolueen yhteinen ratkaisu ei tietenkään voi olla yhdenkään puolueen näköinen, eikä kukaan voi saada siinä kaikkia tavoitteitaan läpi. Olisi kuitenkin tyhmää kuvitella, että vaalien jälkeen saataisiin aikaan yhtäkkiä parempi ratkaisu.

– Sote-kellot soivat nyt, jotta lainsäädäntö saadaan vielä tällä vaalikaudella hyväksyttyä. Soitetaan niitä niin kovaa, että viimeisetkin päättäjät ymmärtävät, että kyseessä on kansalaisten terveys.