Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n Ojala-Niemelä: Kaivoslain uudistus turvaa kestävän kaivostoiminnan edellytykset Suomessa ja lisää kuntademokratiaa

Ajankohtaista 14:52

Kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) on tyytyväinen, että pitkään valmistelussa ollut kaivoslain uudistus on nyt annettu eduskunnalle.

– Marinin hallitus on halunnut kaivoslain uudistuksella tehdä parannuksia, jotka vähentävät kaivosten ympäristöhaittoja, lisäävät kansalaisten ja kuntalaisten vaikuttamis- ja tiedonsaantimahdollisuuksia ja turvaavat kestävän kaivostoiminnan edellytykset Suomessa. Tämä on tärkeä asia Lapille, koska Lapissa kaivokset ovat isoja työllistäjiä. Tällä esityksellä otetaan askelia parempaan suuntaan, mutta varmasti parannettavaakin vielä jää, Ojala-Niemelä toteaa.

– Uudistus lisää kuntalaisten osallisuutta ja ihmisten sosiaalista hyväksyntää hankkeille, kun jatkossa kaivostoiminnan edellytys on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen voimassa oleva yleiskaava tai asemakaava. Tällä lisätään kuntademokratiaa ja kuntien vaikutusmahdollisuuksia siihen, millaista elinkeinotoimintaa ne haluavat edistää alueillaan. Lapissa maankäyttöön sisältyy monia inressejä, kuten matkailu, poronhoito, luonnonsuojelu, ja kaivosteollisuus, ja näitä pitää yhteistyössä sovitella, Ojala-Niemelä sanoo.

– Uudistuksessa malminetsintälupaan liittyvää varaussääntelyä tiukennetaan, mm. varausaikaa lyhentämällä. Varausalueelle tulee myös veroluonteinen maksu, joka toivottavasti hillitsee turhan laajoja varausalueita. Tämä poistaa toivottavasti nykykäytännön luomia epävarmuuksia alueilla, Ojala-Niemelä toteaa.

– SDP on myös kannattanut kaivosveroa Suomeen, jotta kansallisvarallisuudesta saataisiin yhteiskunnalle ja paikallisyhteisöille kohtuullinen korvaus samaan tapaan kuin lähes kaikissa muissa isommissa kaivosmaissa. Vero on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2023 aikana ja verotuotosta 60 prosenttia ohjataan kaivosten sijaintikunnille ja 40 prosenttia valtiolle, Ojala-Niemelä kertoo.

– Me SDP:ssä uskomme, että taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä kaivostoiminta on mahdollista ja sitä tavoittelemme, Ojala-Niemelä päättää.