SDP:n Ojala-Niemelä ja Skinnari: Meri-Lapin suurinvestointi tuo hyvää koko Suomeen

Ajankohtaista 14:48

Metsä-Group ilmoitti tänään aloittavansa hankesuunnitelman uuden biotuotetehtaan rakentamiseksi Kemiin. Kemin Metsä-Groupin tehtaalla kuukausi sitten vierailleet SDP:n kansanedustajat Johanna Ojala-Niemelä ja Ville Skinnari riemuitsevat Metsä Groupin päätöksestä.

– Suomi tarvitsee uusia investointeja ja työpaikkoja. On tärkeää, että suomalainen metsäteollisuus menestyy ja luo uusia työpaikkoja. Uusien biotuotteiden markkina on globaali ja kasvaa. Myös sellun kysyntä on tulevaisuudessa vahvaa väestönkasvun, kaupungistumisen ja digitalisoinnin myötä. Päätös on merkittävä, koska uusi biotuotetehdas olisi selvästi nykyistä tehdasta suurempi ja työllistäisi suoraan noin 250 henkilöä ja koko suorassa arvoketjussaan yhteensä noin 2 500 henkilöä, mikä tarkoittaisi noin 1 500 henkilön lisäystä nykytilanteeseen. Tehtaan rakennusaikana kotimaisuusaste on pidettävä korkeana ja tästä hyvänä esimerkkinä käy Äänekoski, jonka rakennusaikana 64 prosenttia työvoimasta oli suomalaisia, Ojala-Niemelä muistuttaa.

– Kun näin suuri investointi lähtee liikkeelle, niin on selvää, että valtion on panostettava tehtaan tarvitsemaan liikenneinfraan, kuten Ajoksen väylän syventämiseen, tie- ja katuverkostoon sekä rata- ja puuterminaalin kehittämiseen. Myös alempiasteisesta tieverkosta on huolehdittava, jotta puu saadaan riittävältä säteeltä liikkeelle, Ville Skinnari toteaa.

– Tämä edellyttää, että puuraaka-ainetta on riittävästi uuden hankkeen tarpeiksi. Metsien hakkuita voidaan jatkaa nykytasolla ja hakkuumääriä jopa lisätä, kun onnistumme vahvistamaan hiilinieluja. Oikea politiikka turvaa sekä työpaikat että hiilinielut, Ojala-Niemelä toteaa.