SDP:n Ojala-Niemelä: Ajoksen sataman väylän syventäminen etenee

Ajankohtaista 12:33

SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) kiittää pääministeri Rinnettä ja liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinia tämän päiväisestä päätöksestä sitoutua Ajoksen sataman väylän syventämiseen. Asiasta löytyy pöytäkirjamerkintä tänään julkaistussa lisätalousarvioesityksessä.

– On hienoa, että Rinteen hallitus turvaa Lapin kehittyvälle teollisuudelle kilpailukykyiset kuljetukset varmistamalla Kemin Ajoksen sataman tuloväylän syventämisen.

Sataman syventäminen palvelee saumattomasti alueen suurteollisuutta, joka tuottaa lähes kymmenesosan Suomen vientituloista, Ojala-Niemelä iloitsee.

– Tämä on merkittävä päätös koko Lapin teollisuuden työpaikoille ja yritysten toimintamahdollisuuksille. Päätös palvelee paitsi nykyistä teollisuutta niin myös tulevia biojalostusinvestointeja. Kahden vireillä olevan investoinnin edellytyksenä on väylän syventäminen nykyisestä 10 metristä 12 metriin, Ojala-Niemelä toteaa.

– Kemin sataman rooli korostuu koko Lapin alueen teollisuuden vientisatamana, kaivosten mineraalien ja muiden raaka-aineiden kuljetusväylänä.

Myös ympäristön kannalta paras vaihtoehto on suunnata kuljetukset aina lähimpään satamaan, Ojala-Niemelä muistuttaa.

Meri-Lapin alue sijaitsee Euroopan pohjoisimman suurteollisuuden keskittymän, Perämeren kaaren keskiössä. Kemi-Tornio on Lapin maa-, rautatie ja meriliikenteen solmukohta.

Lapin maakunnan Kemin ja Tornion vientisatamien kuljetusvolyymit ovat lähes 5,0 milj. tonnia.

Alueen vienti muodostaa lähes kymmenesosan Suomen viennistä. Outokumpu Oy, Stora Enso ja Metsä-Group työllistävät suoraan noin 4 000 työntekijää.

Meri-Lapin alueen teollisuus työllistää kokonaisuudessaan vajaa 4720 työntekijää. Meri-Lapin alueen teollisuus vaikuttaa välillisesti noin 25 000 työpaikkaan.

Liikenneviraston mukaan Kemin sataman investointi on noin 21,2 miljoonaa euroa. Kemin sataman syventäminen 12 metriin nykyisestä 10 metristä mahdollistaa laivojen kuljetuskapasiteetin kaksinkertaistamisen, millä on ratkaiseva merkitys malmivirtojen kuljetustalouteen ja siten sataman valintaan.

Lappi tarvitsee omat satamansa ja kaikki faktat puoltavat niiden kehittämistä.