SDP:n Nurminen: Asiakasmaksulain uudistuksella lisätään terveyden tasa-arvoa

Ajankohtaista 13:19

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulaki uudistuu ja lakiesitys on nyt lausuntokierroksella. Luonnoksessa maksuttomuutta laajennetaan ja maksuja kohtuullistetaan niin, että lähes miljoonan suomalaisen terveysmaksut pienenisivät. Nämä muutokset helpottaisivat monen pienituloisen asemaa ja lisäisivät terveyden tasa-arvoa.

– Lakiluonnoksen mukaan hoitajavastaanotot tulisivat maksuttomiksi perusterveydenhuollossa. Jo nyt monessa kunnassa maksuttomuus on ollut käytössä, mutta noin 40% kunnista perii maksun. Tämä muutos lisää tasa-arvoa, kun asuinpaikka ei vaikuta maksuihin, iloitsee SDP:n kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Ilmari Nurminen. Myöskään poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta ei perittäisi enää maksuja alaikäisiltä.

Maksuttomuuden lisäksi maksukattoon esitetään luonnoksessa merkittäviä muutoksia. Maksukatto tarkoittaa asiakasmaksujen enimmäismäärää asiakkaalle kalenterivuoden aikana ja se on ollut nyt 683 euroa. Luonnoksessa maksukattoon sisällytettävien palvelujen määrää laajennettaisiin ja uusina maksuina mukaan laskettaisiin myös esimerkiksi suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut, terapioista perityt maksut sekä toimeentulotuella maksetut maksut.

– Jokaisella täytyy olla varaa sairastaa. Vuonna 2018 jopa 420 000 sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksua päätyi ulosottoon. Suurimpia maksuja maksavat ne, joilla käytettävissä olevaa rahaa on vähiten. Tätä kestämätöntä tilannetta asiakasmaksulain muutoksella pyritään muuttamaan, Nurminen päättää.