SDP:n Niina Malm: Yritys näyttää todellisen luonteensa irtisanottujen tukemisessa!  

Ajankohtaista 15:33

Vastikään uutisoitiin, että Stora Enson Imatran tehtaiden päättyneet yt-neuvottelut sinetöivät 55 henkilön työuran katkeamisen tehtaan töissä. Stora Enso perusteli irtisanomisia sillä, että ne kuuluvat Imatran tehtaiden kannattavuuden turvaamisohjelmaan, jolla yhtiö tähtää jopa 120 milj. euron vuotuisiin kustannussäästöihin. Väen vähentäminen ei jäänyt tähän, vaan nyt suljetaan Oulussa kaksi paperikonetta ja arkittamo. Tämä tarkoittaa sitä, että 365 työntekijää ei avaa enää Stora Enson tehtaan porttia Oulussa.

– Vaikka irtisanomisten luku oli Imatralla pelättyä pienempi, tiedän, että paperikoneen sulkeminen merkitsee monelle suurta epävarmuutta, sanoo kansanedustaja Niina Malm.

Stora Enso on kertonut tukevansa irtisanottuja muun muassa tarjoamalla työntekijöille mahdollisuutta valmentautua yksilöllisesti uuden työpaikan löytämiseen.

– Pidän ensisijaisen tärkeänä sitä, että jokaiselle irtisanottavalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma ja askelmerkit työsuhteen päättymisen jälkeen. Ihmisistä huolehtiminen on keskeinen osa yritystoiminnan kehittämistä. Siksi Stora Enson tulee pitää kiinni yhteiskuntavastuun arvoistaan myös irtisanomistilanteissa, Malm peräänkuuluttaa.

Viime hallituskaudella aktiivimallin kaltaiset toimenpiteet paljastivat, että kunnissa toimivien TE-toimistojen resurssit eivät riitä, varsinkaan laajoissa irtisanomistilanteissa.

– Työttömyyden ehkäiseminen pistemäisillä toimilla on harvoin onnistunut ratkaisu. Enemmän vaikuttavuutta saadaan aikaan kokonaisvaltaisella otteella: osaamisen vahvistamisella, toimivilla palveluilla ja työttömyysturvalla. SDP onkin useaan otteeseen esittänyt paikallisten työllisyyspalveluiden kehittämistä siten, että kunnallisia henkilöstöresursseja kasvatettaisiin ja palvelut koottaisiin monialaisiksi tukikeskuksiksi. Yksilökohtaisten työllistymis- ja kouluttautumissuunnitelman lisäksi tarvitaan tehokasta seurantaa tukitoimenpiteiden vaikutuksista, jotta voidaan arvioida niiden vaikuttavuutta, Malm painottaa.

– Yhteistyötä on tiivistettävä myös paikallisten työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa uusien työpaikkojen löytämiseksi. Nyt tehtaat toteuttavat irtisanomiset vasta loppuvuonna, joten juuri nyt aika työntekijöiden tukiverkkojen ottaa koppi niistä, joiden on löydettävä uusi työ, jotta työttömyys ei pääsi edes alkamaan, Malm korostaa.