Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n Niina Malm: Työstressiin ja kiireeseen on puututtava yhteisvoimin

Ajankohtaista 12:36

Sdp:n varapuheenjohtaja Niina Malm pitää työelämässä lisääntynyttä henkistä kuormittavuutta vakavana ongelma, johon on työmarkkinaosapuolten ja valtion syytä puuttua viivytyksettä.

Malm viittaa tuoreeseen työolobarometriin, jonka mukaan palkansaajista 12 prosenttia koki kroonista väsymystä aina tai usein ja 37 prosenttia joskus. Innottomuudesta ja keskittymisvaikeuksista kärsi yli 40 prosenttia palkansaajista ainakin joskus.

Työuupumuksen oireista kysyttiin viime vuotta koskevassa työolobarometrissa ensi kertaa. Vuodesta 1992 asti vuosittain tehty kysely seuraa työelämän laadun kehitystä suomalaisten palkansaajien näkökulmasta.

-Digitalisaatio ja tietotyön yleistyminen eivät näytä tuottavan niin myönteisiä tuloksia kuin on usein kehuttu. Barometrin mukaan kiire oli tavallinen osa palkansaajien työn arkea: liki kolmasosa työskenteli päivittäin kiireen alaisena. Kiire kuormittaa ja väsyttää. Pahimmassa tapauksessa se ajaa ihmisen sairauslomalle tai kokonaan pois työmarkkinoilta, Malm sanoo.

Työuupumuksen oireet olivat yhteydessä kiireen kokemukseen, stressiin sekä työn henkiseen rasittavuuteen. Barometrin mukaan naiset kokivat uupumuksen oireita useammin kuin miehet ja toimihenkilöt yleisemmin kuin työntekijät.

-Tasa-arvo ei ole myöskään työpaikoilla lisääntynyt odotetusti ja toivotusti. Työmarkkinoiden jakautuminen naisten ja miesten aloihin heijastuu myös työoloihin. Tässä on tehtäväkenttää niin työnantajien kuin palkansaajienkin edustajille, Malm toteaa.

Työolobarometrin mukaan naisilla on järjestelmällisesti miehiä heikommat vaikutusmahdollisuudet työhönsä, työajat joustavat heikommin, henkinen kuormitus on suurempaa ja fyysisen väkivallan kokemus yleisempää kuin miehillä. Naiset olivat niin ikään tyytymättömämpiä palkkansa kannustavuuteen kuin miehet.

Jotain myönteistäkin Malm barometrista ilokseen löytää: Suurin osa palkansaajista koki oppimismahdollisuutensa työpaikalla hyviksi, vaikka koulutukseen osallistuminen ja työssä opiskelu olivat hieman vähentyneet edellisvuodesta.

-Palkansaajista kaksi kolmesta oli joustavan työaikajärjestelmän piirissä, vaikka elinkeinoelämä ja erityisesti Suomen Yrittäjät jankuttavat jatkuvasti joustamattomista työehdoista. Työaikojen yleinen joustavuus oli päinvastoin hieman lisääntynyt, Malm toteaa.