Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n Niina Malm: Työelämän eriarvoistuminen on pysäytettävä

Ajankohtaista 14:52

Vuoden 2019 työolobarometrin ennakkotietojen mukaan sosioekonomisten ryhmien väliset erot näkyivät erityisesti etätyöskentelyn mahdollisuuksissa. Barometrin mukaan ylemmistä toimihenkilöistä lähes kolmasosa oli tehnyt etätyötä viikoittain tai useammin viimeisen vuoden aikana, kun taas työntekijöistä vastaava osuus oli vain kaksi prosenttia.

Kansanedustaja Niina Malm (sd.) huomauttaa, että erityisesti koronakriisin aikana työelämän eriarvoisuus on nostanut päätään.

– Vaikka etätyö onkin yleistynyt viime vuosina yhä enemmän, on kuitenkin koronakriisin aikana korostunut, että kaikkea työtä ei edes pystytä muuttamaan etätyöksi. Siitä huolimatta on olemassa paljon muita kohtia, joihin panostamalla voidaan pitää huoli siitä, ettei eriarvoisuus työelämässä pääse kasvamaan. Esimerkiksi työntekijöiden kouluttaminen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen työelämässä ovat tärkeä osa eriarvoisuuden torjuntaa, Malm toteaa.

Sosioekonomiset erot näyttäytyvät tällä hetkellä myös koulutusmahdollisuuksien eroissa työelämässä. Työolobarometrin mukaan ylemmistä toimihenkilöistä kaksi kolmesta (67 %) oli osallistunut koulutukseen viimeisen vuoden aikana, kun työntekijöistä vain noin kolmannes (37 %) oli osallistunut koulutukseen.

– Teknologia, automaatio ja tekoäly muuttavat työelämää jatkuvasti, ja niiden kehityksen myötä kokonaisten ammattikuntien tulevaisuus voi muuttua nopeastikin. Siksi olisikin niin tärkeää, että työntekijöillä olisi mahdollisuus kehittää ja päivittää omaa osaamistaan koko työuransa ajan, jotta työnmurroksesta ei aiheudu väliinputoamisia, Malm korostaa.

Barometrin mukaan ylemmille toimihenkilöille joustavat työajan järjestelmät olivat selvästi yleisimpiä kuin muille ryhmille. Lisäksi joustavat työaikajärjestelmät olivat yleisempiä miespalkansaajille kuin naispalkansaajille. Miehille myös omien asioiden hoitaminen työajalla oli useammin mahdollista kuin naisille.

– Tutkimusten mukaan hyvät vaikutusmahdollisuudet omiin työaikoihin parantavat kokonaisvaltaista työkykyä. Työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista tukemalla edistetään työntekijöiden työssä jaksamista ja vähennetään merkittävästi sairauspoissaoloja, Malm kertoo.

Malm muistuttaa, että väestöpohjan ikääntyessä on tärkeää, että työntekijöiden hyvinvointiin panostetaan.

– Ne työntekijät, jotka pystyvät vaikuttamaan paremmin omiin työaikoihinsa, jatkavat työelämässä pidempään. Jos taas työviikot ovat liian pitkiä ja työajat vaikeasti ennustettavia, on niillä todettu olevan työhyvinvointia heikentävä ja työstä palautumista hidasta vaikutus. Hyvinvoivat työntekijät ovat tuottavampia, motivoituneempia ja luovempia kuin huonosti voivat ja uupuneet työntekijät, Malm painottaa.