Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n Mika Kari: Turvallisuuspoliittiset ratkaisut vaativat perinpohjaista ja viivyttelemätöntä selvitystyötä

Ajankohtaista 15:51

– Tänään julkaistu valtioneuvoston ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta antaa hyvän pohjan ulko- ja turvallisuuspoliittiselle arvioinnille ja sen pohjalta tehtävien johtopäätöksien tekemiseen. Eduskunnan lähetekeskustelun jälkeen puolustusvaliokunnalle ja ulkoasianvaliokunnalle on annettava tarvittava aika selonteon seikkaperäiseen ja viivyttelemättömään käsittelyyn ja sen käydessä asiantuntijakuulemisiin, toteaa kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Mika Kari (sd.).

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikutti koko Euroopan turvallisuusympäristöön tavalla, joka on vaatinut myös Suomen turvallisuustarpeiden uudelleentarkastelua. Laaja-alaista selvitystä tarvitaan, jotta Suomen tekemä ratkaisu olisi vakaalla pohjalla ja tehty kattavan harkinnan perusteella. Suomen turvallisuuspolitiikan kannalta merkittävän ratkaisun on pohjauduttava tarkkaan arvioon, tilanneanalyysiin ja eri vaihtoehtojen pohdintaan.

– Selonteossa Nato-jäsenyyden hakeminen näyttäytyy turvallisuusarvioinnin pääkaistana. Ennen ratkaisuja on käytävä läpi hakemuksen ja mahdollisen jäsenyyden positiiviset ja negatiiviset vaikutukset. Samalla on käytävä läpi laajemmat yksityiskohdat kansallisen turvallisuuden laaja-alaiseksi varmistamiseksi. Erityisesti Suomen ja Ruotsin yhteistyön tärkeys korostuu kansallisia merkittäviä turvallisuusratkaisuja pohdittaessamme molemmissa maissa, korostaa Kari.

Keskeinen kysymys on, miten taataan parhaiten Suomen ja suomalaisten turvallisuus kaikissa tilanteissa. Tämä vaatii avointa keskustelua ja rehellistä riskien arviointia. Kyseessä on painoarvoltaan merkittävästä päätöksestä, joka vaatii huolellista tarkastelua.

– Perinpohjainen hallituksen tekemä selonteon valmistelu ja alkavat valiokuntakäsittelyt auttavat eduskuntaa muodostamaan kantansa Suomen turvallisuuden kannalta keskeiseen kysymykseen. Nyt on aika ripeälle, mutta tarkkaan harkitulle päätöksenteolle. Laaja selvitystyö antaa vakaan pohjan sille ratkaisulle, johon eduskunta tulee päätymään. Turvallisuutemme tulee olemaan sitä vakaammalla pohjalla, mitä tarkemmin selvitystyö on tehty, alleviivaa selvityksen tärkeyttä kansanedustaja Mika Kari.