SDP:n Mika Kari: Supon parlamentaarinen valvonta eduskunnalle

Ajankohtaista 18:03

Sisäministeri Päivi Räsänen asetti kuluneella viikolla virkamiestyöryhmän selvittämään Suojelupoliisin (Supo) hallinnollista asemaa, ohjausta ja valvontaa. Työryhmään kuuluu eri ministeriöiden virkamiehiä ja poliisin ylintä johtoa. Työryhmän toimikausi on 31.5.2014 saakka.
Sisäministeriön mukaan julkisuudessa on esitetty näkemyksiä, joiden mukaan Suojelupoliisin parlamentaarista valvontaa tulisi tarkastella uudelleen. Selvitystyöryhmän eräänä tehtävänä onkin arvioida, minkälaisia malleja parlamentaarisesta valvonnasta on muissa maissa ja miltä osin tällaisia malleja voitaisiin harkita Suomessa.
– Supon parlamentaarisen valvonnan tarpeen selvittäminen ei ole kuitenkaan vain virkamiesten asia. Eduskunta tulee pitää valmistelussa mukana heti alusta alkeaen, toteaa poliisiasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, hallintovaliokunnan jäsen, SDP:n kansanedustaja Mika Kari.
 
Rikollisuuden kansainvälistyessä Suojelupoliisin tehtäväkenttään kohdistuu monia muutospaineita. Kansainvälinen terrorismi ja tietoverkkojen turvallisuusuhat tuovat Supolle kasvavia paineita muiden tehtävien hoidon lisäksi. Supon tehtäväkenttää ja toimintataympäristöä on syytä päivittää, mutta toiminnan valvonnan suunnittelua ei voi jättää vain virkamiesten valmisteltavaksi.
– Pyydän työryhmälle annetusta tehtävästä tarkemman selvityksen poliisiasiain neuvottelukunnalle. Supon parlamentaarisen valvonnan valmisteluun täytyy saada mukaan myös itse parlamentti. Mielestäni myös hallintovaliokunnan tulee tarttua asiaan jämäkästi.
– Pitäisin hyvänä, että kaikki eduskuntaryhmät nimeäisivät tähän työhön omat edustajansa. Poliisin uudistuksilla tulee olla laaja kansan tuki ja hyväksyntä. Puoluepolitikoinnilla ei saa heikentää poliisin uskottavuutta. Nyt työryhmässä edustajina on lähinnä kokoomustaustaisia virkamiehiä, toteaa, kansanedustaja Mika Kari.