SDP:n Mika Kari: Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokoonpanon valuvika korjattava tiedustelulakien säätämisen rinnalla

Ajankohtaista 14:30

Kansanedustaja, eduskunnan puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari (sd.) esittää hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan (UTVA) täydentämistä pysyvästi sisäministerillä. Kari painottaa, että ministerivaliokunnan kokoonpanon valuvika olisi luonnollista korjata tiedustelulakien säätämisen rinnalla vielä päättyvän vaalikauden aikana. Ensimmäisen kerran Kari on esittänyt ministerivaliokunnan täydentämistä kesäkuussa 2015.

‒ Tiedustelulakipaketin käsittelyn rinnalla olisi syytä korjata hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokoonpanon valuvika ja tehdä sisäministeristä ministerivaliokunnan pysyvä jäsen. Viime vuosina turvallisuusympäristössämme tapahtuneiden muutosten seurauksena tasavallan presidentin ja UTVA:n yhteistyö on noussut yhä keskeisemmäksi ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimielimeksi. Myös tiedustelulakien Suojelupoliisille tuomien uusien valtuuksien mukainen toiminta ja kansainvälinen rikollisuus, terrorismi sekä maahanmuutto vaativat laajaa, ministeriörajojen yli ulottuvaa näkökulmaa. Ministerivaliokunnan vahvistaminen sisäministerillä edistäisi myös tasavallan presidentin ja UTVA:n (TP-UTVA) sujuvaa tiedonkulkua turvallisuusasioiden käsittelyssä, Kari perustelee.

Kari muistuttaa, että sisäministeri toimii myös merkittäviä uusia valtuuksia saavan Supon vastuuministerinä. Ulkomaantiedusteluakin toteuttavan Supon vastuuministerin jättämiselle UTVA:n ulkopuolelle ei Karin mielestä ole perusteita. Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta valmistelee tärkeät ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä Suomen ulkosuhteita koskevat asiat.

‒ Muuttuvassa maailmassa sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden kokonaisuudet ovat yhdistyneet, eikä niitä enää voida enää käsitellä toisista erillään. Ilman kokonaiskuvaa UTVA ei riittävällä tavalla kykene vastaamaan muuttuneen turvallisuusympäristömme edellyttämiin haasteisiin. UTVA:n laajentaminen sisäministerillä vahvistaisi maan hallituksen, tasavallan presidentin ja eduskunnan yhteistoimintaa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa kokonaistarkastelussa, Kari päättää.