SDP:n Merja Mäkisalo-Ropponen: Ymmärretäänkö yhteiskunnassa omaishoitajien työn arvo?

Ajankohtaista 08:58

Tällä viikolla on vietetty valtakunnallista omaishoitajien viikkoa.
 
”Omaishoitotilanne mielletään usein ikäihmisten hoitamiseksi, vaikka monet hoidettavat läheiset ovat lapsia tai työikäisiä. Omaishoitotilanne voi tulla perheen elämään eri elämänvaiheissa”, muistuttaa SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen.
 
Selvitysten mukaan yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan olevan noin 350 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on sitovia ja vaativia. Omaishoitotilanteissa on eroja hoivan sisällön, keston ja rasittavuuden suhteen. Omaishoitosopimuksia oli Suomessa vuonna 2018 noin 47 500.
 
”Omaishoito on hoidettaville inhimillistä ja yhteiskunnalle edullista, minkä vuoksi omaishoitajien tukeen, apuun ja rinnalla kulkemiseen kannatta panostaa”, Mäkisalo-Ropponen sanoo. 
 
Hallitus on varannut vuosille 2020-2022 talousarviossa ja kehyksissä yhteensä 65 miljoonaa euroa omaishoidon kehittämiseen ja kotihoidon resurssien turvaamiseen. Vuodesta 2023 lähtien kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen on varattu 45 miljoonaa euroa tähän tarkoitukseen.
 
”Myös viime kaudella hallitus antoi kunnille rahaa omaishoidon kehittämiseen. Viime kaudella tietooni tuli, etteivät nämä rahat kunnassa ohjautuneet omaishoitoon ja tein asiasta kirjallisen kysymyksen. Silloinen ministeri Saarikko vastasi, että ministeriössä valmistellaan omais- ja perhehoidon seurantaa. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos selvitti asiaa laajalla kyselytutkimuksella 2018-2019 ja selvityksen mukaan saamani tiedot pitivät paikkaansa”, Mäkisalo-Ropponen sanoo.
 
Monissa kunnissa ja kuntayhtymissä omaishoitoon suunnattuja määrärahoja ei käytetty omaishoitoon tai sen kehittämiseen. THL lähetti kyselyn 189 kuntaan tai alueelle, ja vastauksia tuli 163. Kysely paljastaa, että peräti 54 kuntaa tai aluetta ei käyttänyt rahoja sosiaali- ja terveysministeriön tarkoittamalla tavalla tai että rahoilla ei ollut vaikutusta.
 
”Tämä tieto on huolestuttava. Jatkossa onkin seurattava paremmin mihin ohjautuvat tietyn asian hoitamiseen tarkoitetut määrärahat, vaikka ns. ”korvamerkitty raha” käsitettä ei enää käytettäisikään. Kunnissa pitäisi ymmärtää, että on kaikkien edun mukaista tukea omaishoitajia vaativassa työssään kaikin mahdollisin keinoin. Jos omaishoitajat ryhtyisivät lakkoon, monessa kunnassa talous ja sosiaali- ja terveystoimi menisivät täysin sekaisin”, Mäkisalo-Ropponen päättää.