SDP:n Merja Mäkisalo-Ropponen: Mihin ikäihmisten hoidossa tarvitaan sairaanhoitajia?

Ajankohtaista 10:23

Henkilömitoituksen lisäksi ikäihmisten hoidossa tarvitaan riittävästi koulutettua henkilökuntaa ja näyttöön perustuvaa hoitotyötä toteaa SDP:n kansanedustaja Mäkisalo-Ropponen. Hän on koulutukseltaan sairaanhoitaja, terveystieteiden tohtori ja toimii myös Muistiliiton puheenjohtajana.

Julkisuudessa on keskusteltu paljon vanhustenhoidon 0,7 henkilömitoituksesta. Vaikka käsiparit ovat tärkeitä, henkilökunnan riittävää koulutustasoa ei saa unohtaa.

– Olen Sairaanhoitajaliiton kanssa samaa mieltä, että on katsottava myös henkilökunnan osaamista ja ammattitaitoa (https://sairaanhoitajat.fi/2019/ikaihmisten-palveluun-tarvitaan-koulutusta-ja-osaamista-pelkat-kadet-eivat-riita/). Ikäihmisten hoitoon ja hoivaan tarvitaan moniammatillinen henkilökunta. Myös vapaaehtoiset ja muut toimijat ovat tärkeitä, toteaa Mäkisalo-Ropponen.

– Kuitenkaan koulutettujen hoitotyöntekijöiden määrästä ei voida tinkiä. Suurin osa ympärivuorokautisessa hoidossa ja hoivassa olevista ikäihmisestä on muistisairaita ja heidän hoitonsa vaatii ammattitaitoa ja osaamista. Olen huolissani siitä, että sairaanhoitajia ja muistihoitajia on vanhusten hoidossa liian vähän.

– Muistisairaan henkilön kokonaistilanteen arvioiminen vaatii riittävää koulutusta. Esimerkiksi muistisairaan ollessa levoton, ryhdytään liian usein käyttämään rajoittavia toimenpiteitä ja rauhoittavia lääkkeitä. Rajoittavat toimenpiteet heikentävät elämänlaatua ja rauhoittava lääkitys voi tehdä muistisairaasta vuodepotilaan. Myös kivun hoito vaatii erityisosaamista.

Mäkisalo Ropposen mukaan näyttöön perustuva hoitotyö toteutuu tällä hetkellä huonosti ikäihmisten hoidossa ja hoivassa. Toimintamallit ja hoitomenetelmät perustuvat pitkälti ”meillä on aina tehty näin” – malliin. Näytön käyttöönottoon tarvitaan asian osaavia ja siihen riittävän koulutuksen saaneita henkilöitä eli juuri sairaanhoitajia.

– Toivottavasti henkilöstömitoituksen rinnalla organisaatioissa on viisautta ja ymmärrystä varmistaa se, ettei säästösyistä lähdetä tinkimään työntekijöiden ammattitaidosta ja osaamisesta.