SDP:n Matias Mäkynen: Tietoa ja käytännön kehitysideoita keskusteluun ansioturvasta

Ajankohtaista 09:22

Heinäkuussa on käyty keskustelua ansiosidonnaisen työttömyysturvan laajentamisesta. Koronan aiheuttaman työttömyyden myötä on esitetty huoli varsinkin nuorista, jotka eivät ole työttömyyskassojen jäseniä ja ovat jääneet ilman turvaa.

– SDP tavoittelee sosiaaliturvan uudistamista kokonaisuudessaan helpommin ymmärrettäväksi ja ennakoitavaksi yleisturvaksi. Ansiosidonnainen työttömyysturva kannattaa jatkossakin toteuttaa kassojen kautta, koska kassoilla on oman alansa paras tuntemus. Kassoja koskevaa sääntelyä voisi keventää siten, että ne voisivat entistä paremmin auttaa työttömäksi joutuneita, ehdottaa SDP:n kansanedustaja ja sosiaaliturvakomitean varajäsen Matias Mäkynen Vaasasta.

Susanna Grimm-Vikman tutki Turun yliopistossa hyväksytyssä lisensiaattityössään vuonna 2019 syitä jäädä kassojen ulkopuolelle. Toisin kuin julkisuudessa on väitetty, ainut syy kassan ulkopuolelle jäämiselle ei ole tiedon puute. Tutkimuksen mukaan kassan ulkopuolelle jäävät useimmin nuoret ja työuransa alussa olevat, joilla palkka on pieni ja jotka tekevät epäsäännöllisiä töitä. Heidän näkökulmastaan kassajäsenyys ei välttämättä kannata, koska työssäoloehdon ei uskota täyttyvän tai matalan palkan takia ansioturva ei juuri nouse työmarkkinatukea korkeammaksi. Tällöin tehokkaampi tapa laajentaa turvaa olisi työssäoloehdon helpottaminen ja ansioturvan tason parantaminen.

– Jos nuoria ja työuransa alussa olevia halutaan auttaa ansiosidonnaisen piiriin, on helpotettava ansiosidonnaisen työssäoloehtoa ja parannettava sen korvaustasoa, jolloin pienemmilläkin ansioilla ansiosidonnaisesta jää enemmän käteen kuin työmarkkinatuesta, sanoo Mäkynen.

Kokoomus on ehdottanut kaikille automaattisesti maksettavaa ansiosidonnaista, mutta ei ole kuitenkaan ottanut kantaa, miten laajennus toteutettaisiin käytännössä ja kuinka siitä aiheutuneet kustannukset katettaisiin. Marinin hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallituskauden aikana tehdään jatkoselvitys siirtymisestä yleiseen ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.

– Jos ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta halutaan tehdä automaattisesti kaikille kuuluva etuus, olisi se helpointa toteuttaa ns. ”ulosvalinta”-mallin pohjalta. Tällöin työnantaja maksaisi automaattisesti jokaisen työntekijän palkasta osuuden kyseisen alan työttömyyskassalle. Työntekijällä säilyisi kuitenkin valinnanvapaus ja halutessaan hän voisi ilmoittaa työnantajalle toisen kassan tai ettei halua kuulua mihinkään kassaan. Tämä varmistaisi, ettei kukaan jää kassan ulkopuolelle tiedon puutteen takia. Työuran alussa olevien auttaminen vaatii kuitenkin muutoksia työssäoloehtoon ja korvaustasoon, Mäkynen päättää.