Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n Marko Asell: Oppilaiden yhdenvertaisuutta ja opettajien jaksamista tuettava

Ajankohtaista 16:00

Hallitusohjelman mukaan erityisopetuslainsäädännön ja siihen sisältyvän inkluusion toimivuutta on määrä tarkastella. Samoin ohjelma lupaa selvittää rahoituksen riittävyyttä oppilaiden yhdenvertaisuuden ja opettajien jaksamisen kannalta.

Opettajien työn kuormittavuudesta ja heidän jaksamisestaan on keskusteltu paljon viime aikoina. Syitä on monia, mutta lopputuloksena kuitenkin on, että opettajien mahdollisuudet hyvään opetukseen ja sitä kautta tietysti myös oppilaiden mahdollisuudet saada hyvää opetusta ovat heikentyneet. Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Marko Asell (sd.) on tehnyt kirjallisen kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä riittävien resurssien takaamiseksi koulun arjessa, jotta opettajien ja muun koulun henkilökunnan mahdollisuudet tehdä työtänsä ja oppilaiden oikeus oppia paranisivat?

Yksi keskeinen seikka kuormittavuudessa on se, että tuntien työrauhaongelmat ovat lisääntyneet. Tämä vie paitsi opettajan psykofyysistä energiaa, myös aiheuttaa oppilaissa usein turvattomuuden tunnetta ja vaikeuttaa heidän keskittymistään tunneilla eli oppilaiden oikeus saada oppivelvollisuuden mukaista opetusta häiriintyy selkeästi aiempaa enemmän.

– Inkluusiossa riittävän aikuisresurssin puute sekä inklusoiduille oppilaille että muille oppilaille aiheuttaa yksinään oppilasryhmässä toimivalle opettajalle mm. riittämättömyyden tunnetta sekä syö kohtuuttoman paljon opettajan energiaa, Asell sanoo.

Suomessa pyrkimyksenä on kaikille yhteinen ja yhdenvertainen peruskoulu. Inkluusion toteutusta ei ole kuitenkaan riittävästi resursoitu: ongelmana ovat liian isot ryhmät, ei jakotiloja, ei koulunkäynninohjaajia, ei riittävästi erityisopettajia eikä kuuntelevia aikuisia. Maahanmuuttajaryhmissäkin voi olla hyvin eri asteisia haasteita sekä myös oppimisvaikeuksia. Oppimisvaikeuksien tunnistamiseen tarvitaan lisää resursseja ja myös tutkimusperustaista ymmärrystä ja pedagogisia keinoja oppimisen tukemiseen.

– Jos perusopetuksen luokkaan ei kohdisteta riittävää ohjaajaresurssia tai erityisopettajan rinnakkaisopetusta, oppilaat eivät saa tarvitsemaan apua ja huomiota tarpeeksi. Oppilaita, opettajia ja muuta henkilökuntaa tulee tukea riittävästi, Asell vaatii.