SDP:n Malm: Reilun ja tasa-arvoisen työelämän edistäminen on hallituksen parhaita tavoitteita

Ajankohtaista 13:46

SDP:n kansanedustaja Niina Malm iloitsee hallitusohjelmaan kirjatuista useista työelämää edistävistä tavoitteista, joiden hän uskoo vaikuttavan työllisyystavoitteiden saavuttamiseen.

– Erityisesti pidän hyvänä aktiivimallin leikkureiden purkamista. On hyvä, että työelämän reiluuden lisääminen alkaa aktiivimallin siirtämisellä romukoppaan, sillä se oli työntekijöille karvain kalkki edellisellä hallituskaudella. Malli koettiin työpaikoilla erittäin epäoikeudenmukaiseksi, ja täydestä syystä. Se oli nöyryyttävä ja leikkasi työttömäksi joutuneen työttömyysturvaa, puuskahtaa Malm.  Kasvukeskusten ulkopuolella asuvat saivat lisäksi huomata sen, että aktiivimalli ei ottanut huomioon heidän vähäisempiä mahdollisuuksiaan löytää uutta työtä. Leikkuri leikkasi huolimatta siitä, mikä oli työmarkkinoiden todellisuus eri paikkakunnilla, Malm jatkaa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu työttömyysturvan ja työttömien palveluiden uudistaminen. Tarkoituksen on helpottaa lyhyempienkin työjaksojen vastaanottamista ja parantaa lainsäädännöllä nollatuntisopimusten varassa olevien ja pätkätyötä tekevien ihmisten asemaa työelämässä.

– Työttömyyden lyhentäminen on olennaisen tärkeää, sillä työttömyys nakertaa – ei vain taloudellista pärjäämistä – vaan myös työttömäksi joutuneen itsetuntoa ja elämän hallintaa. Lisäksi työttömyyden, taloudellisen ahdingon ja syrjäytymisen kokemukset ylisukupolvistuvat herkästi. Siksi tähän on niin tärkeää puuttua, Malm korostaa.

– Työn ja koulutuksen merkitystä ei voi yliarvioida. Jokainen kerrankin työttömäksi joutunut, tietää miten syvällä meissä on tarve tehdä merkityksellistä työtä, onnistua työssään ja olla osallinen omassa yhteisössään. Työllä pitää pystyä myös elämään ja elättämään perheensä. Nyt työttömyys iskee kovalla kädellä etenkin nuoriin miehiin, jotka ovat pelkästään peruskoulun varassa. Uskon, että oppivelvollisuusiän pidentäminen on yksi ratkaisu tässä, kun opinnot saadaan jatkumaan vähintään ammattioppilaitoksessa tai lukiossa, Malm toivoo.

– Se, että nyt parannetaan mahdollisuuksia suorittaa sivutoimisia opintoja työttömyyden aikana, on hieno juttu! Nopeasti muuttuvassa työelämässä kouluttautumisen on ilman muuta jatkuttava työuran aikana. Osaava työvoima on kiistatta myös yritysten etu, sillä se parantaa niiden kykyä kilpailla. Se myös lisää työssä jaksamista. Kun osaamisesta pidetään huolta, voi työura jatkua pitkään, uskoo Malm. Naisten työelämän osallisuuden parantaminen vaatii lisäksi palkka-tasa-arvon kohentumista, mikä onkin hallitusohjelmassa myös mukana, Malm lisää.

– Osallistava ja osaava Suomi – tämä on oivallinen kiteytys Antti Rinteen hallitusohjelmalle! Suomalaiset ansaitsevat sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan, ja tämä hallitusohjelmaan kirjattu suunta ihmisten hyvinvoinnin ja tulevaisuuden parantamiseksi ansaitsee kiitosta.