SDP:n Mäkynen: Hallituksen perhevapaauudistus on investointi lapsiperheiden hyvinvointiin ja vanhempien tasa-arvoon

Ajankohtaista 11:31

Kansanedustaja Matias Mäkynen (sd.) kiittelee pääministeri Marinin hallituksen julkistamaa uudistusta perhevapaajärjestelmään. Uudistuksessa vanhempainrahapäivien kokonaismäärä kasvaisi nykyisestä noin 11,5 kuukaudesta noin 14 kuukauteen. Sukupuoleen sidotuista päivärahoista luovuttaisiin, jonka sijaan molemmat vanhemmat tulisivat samaan yhtä suuren määrän päivärahapäiviä ja yhtäläisen joustavuuden niiden käytössä.

— Perhevapaauudistus vastaa ennen kaikkea nykypäivän perhekäsitykseen, jossa molemmat vanhemmat osallistuvat lapsen hoitoon roolissaan tasa-arvoisina, Mäkynen linjaa.

Uudistus takaa yhtäläiset etuudet riippumatta siitä, onko kyse biologisen vai adoptiolapsen vanhemmista, ja yksinhuoltajavanhemmille oikeuden käyttää molempien vanhempien vanhempainrahakiintiöt. Tasa-arvoa vahvistetaan paitsi perheiden sisällä, myös erilaisten perheiden välillä. Uudistuksessa taataan yhtäläiset päivärahat riippumatta perhemuodosta.

Myös vanhempainpäivärahojen käytön joustavuutta lisätään. Uudistuksessa päivärahaa voi halutessaan käyttää lyhyissä pätkissä tai yksittäisinä päivinä, jotta työn, opiskelun tai yrittäjyyden yhteensovittaminen vahvistuu.

— Itsekin pienen lapsen isänä tiedän, kuinka tärkeää vanhemmuuden jakaminen on, jotta molemmat vanhemmat voivat luoda vahvan suhteen lapseen varhaislapsuudesta lähtien. Joustot auttavat vanhempia pysymään tiiviimmin yhteydessä työelämään, ja helpottavat jaksamista vanhemmuudessa.

Hallituksen perhevapaauudistuksen lainvalmistelu etenee sosiaali- ja terveysministeriössä, ja aikaisintaan uudistus tulee voimaan vuonna 2021.