SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Yksilön tietosuoja ja yksityisyys vaarassa

Ajankohtaista 10:09

Torstaina eduskunnan kyselytunnilla keskusteltiin julkisuuteen nousseesta sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön ehdotuksesta mahdollistaa poliisiviranomaisille pääsy potilastietoihin. Perhe- ja peruspalveluministeri Annikka Saarikko ja sisäministeri Kai Mykkänen vakuuttivat kuitenkin yhteisessä tiedotteessaan, että julkisuudessa on käsitelty keskeneräistä valmistelua ja asiasta on ollut paljon liikkeellä väärää tietoa.

– Hyvä, ettei ehdotusta olla viemässä eteenpäin ja kysymys on väärinkäsityksestä. Esitys oli täysin käsittämätön. Jo nyt yhteistyö eri viranomaisten kanssa on mahdollista ja jos ongelmia tiedonkulussa on, parempi keino on tarkistaa viranomaisille annettua ohjeistusta, SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen toteaa.

– Nyt esille noussut keskustelu liittyy kuitenkin laajempaan ongelmakenttään, joka on esimerkiksi tulevaisuusvaliokunnassa tullut viime aikoina usein esille. Tällä hetkellä yhteiskunnassa käydään aivan liian vähän eettistä keskustelua kansalaisista kerättävän tiedon käytöstä ja jakamisesta. Tekoäly ja digitalisaation kehittyminen mahdollistavat sen, että meistä kerätään valtavasti tietoa jopa meidän siitä itse tietämättä. Vakava eettinen kysymys on, kuka tietoa saa käyttää ja mihin sitä käytetään.

Mäkisalo-Ropponen muistuttaa muistakin hallituksen lakiesityksistä, joissa suhtaudutaan melko huolettomasti yksilön tietosuojaan ja oikeuksiin. Tällainen on muun muassa lakiesitys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen toissijaisesta käytöstä. Sen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja sekä muita terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä henkilötietoja voitaisiin käyttää aiempaa laajemmin muussakin kuin siinä ensisijaisessa käyttötarkoituksessa, jonka vuoksi ne on alun perin tallennettu. Nykyään tietoja voidaan käyttää laissa säädetyin edellytyksin tieteellisessä tutkimuksessa, tilastoinnissa, viranomaisohjauksessa ja -valvonnassa sekä viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävissä. Muutoksen myötä edellytyksiin tulisivat lisäksi opetus, tietojohtaminen sekä kehittämis- ja innovaatiotoiminta.

– Vaikka pyrkimyksenä on käsitellä ja hyödyntää tietoa anonyymisti väestötasolla, riskinä on, että laajasta tietovarannosta saatetaan rekistereitä yhdistämällä louhia yksityisyyttä vaarantavaa tietoa. Tästä on maailmalla esimerkkejä, kertoo Mäkisalo-Ropponen.

– Olen huolissani hallituksen ajattelutavasta laajemminkin. Pari viikkoa sitten ilmestyneessä valtioneuvoston tulevaisuusselonteossa on kirjattu visio, jonka mukaan tulevaisuudessa ihmisten palveluiden pariin ohjaamisessa voittaisin yhdistää sosiaalisen median kautta saatua tietoa yksilön sosiaalisten suhteiden määrästä, lääkärin dataa painoindeksistä ja kaupan dataa ruokaostoksista. Tämä ei kuulosta lainkaan toivotulla tulevaisuudentilalta ja ihmettelenkin, eikö hallituksen sisällä käydä lainkaan eettistä keskustelua kansalaisista kerättävän tiedon käytöstä ja jakamisesta, kysyy Mäkisalo-Ropponen.