SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Terveyden ja hyvinvoinnin kannalta välttämättömät palvelut varmistettava myös poikkeusoloissa

Ajankohtaista 13:32

Eduskunnan vammaisasian yhteistyöryhmän (VAMYT) puheenjohtaja, kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen peräänkuuluttaa selkeitä ohjeita siihen, miten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta välttämättömät palvelut toteutetaan koronakriisin aiheuttamissa poikkeusoloissa.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on mietinnöissään korostanut, että valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia voidaan käyttää vain, jos tilanne ei ole hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin.

Valitettavasti valmiuslain nojalla on joissakin kunnissa ja hoitoyhteisöissä jopa lopetettu erilaisia toimintoja ”varmuuden vuoksi” pohtimatta lainkaan, ovatko nämä toimenpiteet välttämättömiä valmiuslain tarkoituksen näkökulmasta. Näissä tilanteissa ei ole myöskään pohdittu asiakkuuksien keskeytyksestä aiheutuvia haittoja tai sitä, miten toiminnat voisi järjestää vaihtoehtoisella tavalla.

– Olen saanut viime päivinä viestejä huolestuneilta kansalaisilta erityisesti vammaisten ja ikäihmisten välttämättömistä kuntoutuspalveluista. Tärkeitä, toimintakykyä ylläpitäviä palveluita on peruttu ja lakkautettu koronaepidemiaan vedoten. Myös kuntoutuksen ammattilaiset ovat kertoneet samasta asiasta. Heitä ei päästetä tekemään työtään aluehallintoviranomaisten kannanotoista huolimatta, koska viimesijaisesti asiasta päättää hoitokodin johtaja. Ongelma koskee kuulemma erityisesti yksityisiä hoitokoteja, Mäkisalo-Ropponen sanoo.

– Tällaisilla päätöksillä voi olla vakavia, jopa peruuttamattomia terveydellisiä seurauksia yksilön kohdalla. Kunto voi heiketä nopeastikin, kun kuntoutus loppuu. Tämä on huolestuttavaa, Mäkisalo-Ropponen toteaa.

Aluehallintoviranomaisten mukaan vierailukieltojen suhteen on noudatettava hallinto-oikeudellista suhteellisuusperiaatetta. Vierailukielto ei koske välttämättömiä kuntoutuspalveluja kuten fysioterapia- ja toimintaterapiapalveluja. Yleisperiaatteena on se, että lähikuntoutusta käytetään silloin, kun se on erityisen tarpeellista. Etäkuntoutus on ensisijainen.

– Kuten aluehallintoviranomaisen päätöksessä todetaan, nyt on osattava käyttää oikein suhteellisuusperiaatetta. Jos etäkuntoutusta ei voida järjestää, kuntoutus on mahdollistettava lähikuntoutuksena. Koronaepidemia ei tarkoita palvelujen lakkauttamista, Mäkisalo-Ropponen muistuttaa.

– Jos poikkeusolojen takia lopetamme ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta välttämättömät palvelut, aiheutamme valtavan paljon inhimillistä kärsimystä ja samalla tulevaisuuden sosiaali- ja terveysmenot kasvavat. Tämä ei ole poikkeuslain tarkoitus. Nyt on tärkeää ottaa ohjenuoraksi inhimillisyys ja terve järki, Mäkisalo-Ropponen päättää.