SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Tasa-arvoinen perusopetus edellyttää erityisopetuksen resursseja luokanopettajien tueksi

Ajankohtaista 06:43

Eduskunnan vammaisasian yhteistyöryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.) on huolestunut tasa-arvon toteutumisesta perusopetuksessa. Mäkisalo-Ropponen vaatii lisää resursseja erityisopetukseen, jotta erityistä tukea tarvitsevien lapsien opiskelu voidaan mahdollistaa nykyistä paremmin yleisopetuksen luokissa.

– Tasa-arvoisen yhteiskunnan edellytys on se, että jo varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta alkaen opitaan elämään hyvin erilaisten ihmisten kanssa, Mäkisalo-Ropponen painottaa.

Ylen tuoreessa kyselyssä (13.12.) enemmistö kansanedustajista ilmoitti haluavansa peruskouluihin lisää erityisluokkia. Mäkisalo-Ropponen muistuttaa, että inkluusio eli lasten opiskelun mahdollistaminen yhdessä riippumatta heidän erityistuen tarpeestaan on yhdenvertaisuuden kannalta ensisijainen periaate.

– Erityisluokkia tarvitaan jonkin verran, mutta erityisopetuksen resursseja tulee vahvistaa ensisijaisesti yleisopetuksen luokissa. Luokanopettajien tukena tulee olla riittävät erityisopettajien ja koulunkäyntiavustajien resurssit, Mäkisalo-Ropponen linjaa.

Mäkisalo-Ropposen mukaan inkluusio edellyttää, että ryhmän sisällä opiskelua ja oppimista voidaan eriyttää oppijoiden tilanteen mukaan. Nykyiset ongelmat johtuvat ennen kaikkea siitä, että säästöpaineessa luokanopettaja on jätetty työskentelemään yksin tukiresurssien puutteessa.

– Mielestäni on väärin, että resurssien vähäisyydestä johtuvien todellisten ja isojenkin ongelmien takia mentäisiin yhdenvertaisuus ja tasa-arvo -ajattelussa taaksepäin. Nykyinen hallitus on sitoutunut korjaamaan edellisvuosien koulutusleikkaukset, ja uskon, että tämä auttaa meitä tukemaan kaikkien oppimista yhdenvertaisesti, Mäkisalo-Ropponen toteaa.

Pääministeri Marinin hallitus vahvistaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatua ja tasa-arvoa 180 miljoonalla eurolla vuosina 2020–2022.